TİKA Ukrayna Koordinatörlüğünden Önemli Bir Kültür Hizmeti Daha, Ali Bulut

2 Mayıs 2016 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

page00011

TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) Ukrayna Koordinatörlüğü ülke genelinde yaptığı etkin çalışmalarına önemli bir kültür hizmeti ile devam etti.

Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, A.Krymskiy Şark Çalışmaları  Enstitüsü akademisyenlerinden Oleksandr Sereda’nın uzun süren çalışmaları neticesinde yazdığı “Osmanlı-Ukrayna Bozkır Serhatti” isimli kitap TİKA’nın desteği ile basıldı.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Sofya Kiril Metodi Milli Kütüphanesi Oryantal Şubesi Arşivindeki 17 ve 18. yüzyıl Osmanlı arşivleri kaynak alınarak yazılan eser Osmanlının Ukrayna’daki mirası maliye, askeri, hukuk ve komşu ülkelerle ilişkiler gibi farklı konulardaki arşiv belgelerine dayanılarak Türkçe ve Ukraynaca dillerinde yazılmış.

Kitap üç ana bölümden oluşmakta : 1. Osmanlı ve Kırım Enginliğinde Özü Vilayeti 2. Osmanlı döneminde Kuzey Karadeniz Bölgesi Ukrayna Kazakları 3.Hanlık Ukraynası.

Kitabın önsözünde Oleksandr Sereda’nın da belirttiği gibi Osmanlı arşivlerinin artık günümüz Türkçesine çevrilmesi gerekiyor ki araştırmaları sırasında kendiside bu sıkıntı ile karşı karşıya kalmış.

2016-05-01 21.55.22Ukrayna’yı ziyaret eden veya burada yaşayanların dikkatini mutlaka çekmiştir bazı yerleşim birimlerinin isimleri kulağımıza veya sayıları artık fazla olmasada bazı eski binaların mimarilerinin gözümüze yabancı gelmediği. Yerleşim yerlerinin isimleri bir kısmı birebir Türkçe olmakla beraber bir kısmı değişikliğe uğramış. İşte bu kitabı okurken bu isimlerin kaynağını bulabiliyor, hiç ummadığınız sürprizlerle karşılaşabiliyor, daha da önemlisi Osmanlı mirasını görebiliyorsunuz ve kayıtlarını ne kadar hassas tuttuğuna şahit oluyorsunuz.

Yolu Ukrayna’ya düşen herkesin mutlaka okumasını, incelemesini tavsiye ettiğim bu önemli esere imza atan Oleksandr Sereda beyi kutluyorum. Kitabın basımını sağlayan TİKA Ukrayna Koordinatörlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum.