Ticaret Başmüşavirimizden TUİD’e özel: Vergi Yasası neler getiriyor?

17 Aralık 2010 Kapalı Yazar: admin

vergipara1_copyUkrayna’da uzun süredir tartışılan, “İkinci turuncu devrim mi geliyor?” dedirten eylemlere yol açan yeni Vergi Yasası neler getiriyor, hangi değişiklikleri içeriyor? Kiev Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Mehmet Ali Erkan, büyük bölümü yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek olan ve iş dünyasını yakından ilgilendiren yasayı TUİD WEB için değerlendirdi. İşte Erkan’ın kaleminden Ukrayna’nın yeni Vergi Yasası’na bakış: 

(Başmüşavirimiz Mehmet Ali Erkan’a, bu bilgileri bizimle paylaştığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.)

UKRAYNA YENİ VERGİ YASASI GENEL DEĞERLENDİRME

Vergi Yasası 3 Aralık 2010 tarihinde Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç tarafından imzalarak 4 Aralık 2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Yasası’nda yer alan hususlardan 5’i hariç tamamı 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır. İstisna bulunan 5 konu ve yürürlüğe gireceği tarihler şu şekildedir:

– Yeni kar vergi kuralları (1 Nisan 2011),
– İşletmelerin vergi ile muhasebe karlarını uyumlaştırmaları zorunluluğu (1 Ocak 2012),
– Şahıslar için emlak vergisi uygulaması (1 Ocak 2012),
– Yeni nakil fiyatlandırma kuralları (1 Ocak 2013),
– Şahısların mevduat faizlerinden kazançlarının vergilendirilmesi (1 Ocak 2015)

Olumlu Değişiklikler

Yeni Vergi Yasası mevcut birbiriyle çelişen yüzlerce kanun, düzenleme ve yorumun yerine geçecektir. Bundan böyle vergi kurallarına dair en ufak değişiklik, Vergi Yasası’nda yapılacak değişiklikle mümkün olabilecektir. Bu tür değişiklikler de en az takvim yılı başlamadan 6 ay öncesinden bildirim ile yapılabilecektir. Yasada yer alan “çıkar çatışması” hükmü ile olası bir vergi kuralı uyuşmazlığında yorumun vergi mükellefi lehine yapılması gerekliliği getirilmiştir.

Vergi Yasası ile vergi oranları kademeli bir şekilde düşmektedir:

Kurumlar Vergisi

Mevcut Oran %25
2011 Oranı %23
2012 Oranı %21
2013 Oranı %19
2014 Oranı %16

KDV

Mevcut Oran %20
2014 Oranı %17

Yasa ile Ukraynalı ve yabancılar için aynı vergi oranları belirlenmiştir. Halihazırda yabancılar Ukraynalıların iki misli vergi ödemektedirler.

Vergi muhasebesi ve mali durum muhasebesi kuralları birleştirilmektedir. Bu durumda, anılan konularda farklı kurallar uygulanmayacaktır. Örneğin, gelir ve giderlerin tanınması için aynı kurallar, amortisman oranları için aynı kurallar, kur oran farklarının tanınmasına yaklaşımda aynı kurallar, makina, ekipman ve taşıma araçlarında hızlandırılmış amortismana izin vermek.

Zararı taşıyabilmede limit kaldırılmıştır. Firmalar her türlü birikmiş zararlarını ileriki dönemlere yansıtabileceklerdir.

KDV iadesinde belli kriterleri sağlayan firmalara otomatik ödeme imkanları getirilmiştir. Bu sayede iade için başvurudan 3 hafta sonra vergi iadesi gerçekleşecektir. Hükümet geç ödemeler durumunda cezaya çarptırılmaktadır.

Vergi cezasında indirim öngörülmüştür. Buna göre;

– Eksik ödenen vergilerde temel ceza %50’den %25’e indirilmiştir.
– Azami ceza oranı da %100’den (ki kişisel vegilerde bu oran %200’dür) %75’e indirilmiştir.

Ödemesiz dönem kavramı geliştirilmiştir. Buna göre, vergi yasasına aykırı davranışlarda, yasa yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2011 tarihinden 1 Temmuz 2011 tarihine değin 1 grivnalık bir ceza öngörülmüştür.

Önemli Diğer Değişiklikler

Belli sanayi dallarında VAT ayrımı yapılmaktadır: Örneğin, tahıl ticareti, denetim, danışmanlık, muhasebecilik, avukatlık, program geliştirici firmaların faaliyetleri KDV’den muaftır.

İşletme ile ilgili masraflarda vergiden düşüme gerekçesiz yasaklama ya da sınırlama getirilmiştir. Örneğin;

– Tek Vergi Ödemesine bağlı firmalardan alınan hizmet ve işlere dair masraflar vergiden düşülemez,
– Üretim, depolama ve nakil sırasında meydana gelen kayıp ve eksikler vergiden düşülemez,
– Ürün, iş, hizmet ve ticari marka tanıtım masrafları vergiden düşülemez,
– Ukraynalı olmayan firmalara ödenen, şerefiye, danışmanlık, reklam, pazarlama ve mühendislik ücretleri sınırlı bir şekilde vergiden düşülebilir.

Yeni iş kurulumu ve yatırım sırasında yapılan bir çok harcama (inşaat, ekipman alımı vs.) sırasında ödenen KDV’ler, firma o dönem ilk satışını yapamaması nedeni ile VAT mükellefi görülmediği için KDV iadesine başvuramamaktadır.

Kiev Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Mehmet Ali Erkan