Tekstil ürünlerine ilave gümrük vergisi

22 Temmuz 2011 Kapalı Yazar: admin

haber

Türkiye’de Tekstil ürünlerine ilave gümrük vergisi

Tekstil ürünleri ithalatında, teminata bağlı olarak uygulanacak gümrük vergisinde yeni düzenlemeye gidildi.

A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen, AB ve Türk menşeli olmayan tekstil ürünlerinden, tercihli menşeine uygun olarak ilave gümrük vergisi alınacak.

Tekstil ithalatında gümrük vergisi uygulamasını düzenleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tekstil ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasını düzenleyen karar, yayımlanmasından 120 gün sonra (bugün-22 Temmuz 2011) yürürlüğe girmek üzere 24 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Karar uyarınca, tekstil ithalatına ilave gümrük vergisi getirilirken, bu gümrük vergisinin teminata bağlanmak suretiyle alınması öngörülüyordu.

Söz konusu karar uyarınca, tekstil ürünlerinde yüzde 20, konfeksiyon ürünlerinde ise yüzde 30 oranında ilave gümrük vergisinin teminata bağlanmak suretiyle uygulanmasına bugün başlandı.

Söz konusu kararda bugün yapılan değişiklik uyarınca, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen AB ve Türk menşeli olmayan tekstil ürünlerinden, tercihli menşeine uygun olarak ilave gümrük vergisi alınacak.

Kararın uygulanmasında AB veya Türk menşeli eşya için gümrük idarelerince A.TR dolaşım belgesi dışında ayrıca bir menşe ispat belgesi talep edilmeyecek. Bu kapsamdaki beyandan ithalatçı sorumlu olacak, Ekonomi Bakanlığı ve/veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan ilave bilgi ve belge talep edilebilecek.

Kararname kapsamında yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak.

Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek AB üyesi ülkelere ihraç edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

”Gümrük vergisi askıya alınan veya düşürülen” ürünlerin bulunduğu, İthalat Rejimi’nin V sayılı listesinde yer alan tekstil ürünlerinin ithalatında, ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

Bugün yürürlüğe giren kararı Ekonomi Bakanlığı yürütecek.

YERLİ ÜRETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK KARAR, MART’TA YAYIMLANMIŞTI

Yerli üreticileri korumak amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) açtığı korunma önlemi soruşturmasına paralel olarak Bakanlar Kurulu, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında yüzde 20-30 arasında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.

Tekstil ve konfeksiyon ithalatına ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin karar 24 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve gümrük vergisinin, 120 sonra başlamak üzere, teminata bağlanmak suretiyle tahsil edilmesi öngörülmüştü.

Martta yayımlanan karar uyarınca, ithalat rejiminde 51, 52, 54, 55, 61 ve 62’nci fasıllarda bulunan ve kararname kapsamındaki tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında, ilave gümrük vergisi teminata bağlanmak suretiyle alınacak. Karara göre, AB, EFTA ile Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması bulunduğu İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Suriye, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Kosova’dan ithalatta, ilave gümrük vergisi alınmayacak. En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYO), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) ile Diğer Ülkeler’den (DÜ) ithalatta alınacak ve teminata bağlanacak ilave gümrük vergisi oranları, vergi sütunlarında ”artı” işaretinden sonra parantez içerisinde gösterildi. Parantez içinde gösterilen nispi verginin, yanında ”MİN USD/KG” olarak gösterilen miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar, ”MAK USD/KG” olarak gösterilen miktardan yüksek olarak hesaplanması durumunda ise maksimum miktarlar dikkate alınarak söz konusu maktu vergiler ABD Doları cinsinden hesaplanarak teminata bağlanacak.

Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

DTM, OCAK AYINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

DTM, yerli üreticilerin başvurusu üzerine, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’nın eki Korunma Tedbirleri Anlaşması kapsamı dışında olmak üzere, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde gümrük vergilerinin yükseltilmesine ilişkin korunma önlemini de içeren soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma açılmasına ilişkin kararları içeren tebliğler, 13 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Yerli üreticiler, ”51,11, 51,12, 52,08, 52,09, 52,10, 52,11, 54,07, 54,08, 55,12, 55,13, 55,14, 55,15 ve 55,16” gümrük tarife pozisyonlu ”dokuma kumaşların” ve ”61,01, 61,02, 61,03, 61,04, 61,05, 61,06, 61,07, 61,08, 61,09, 61,10, 61,12, 62,01, 62,02, 62,03, 62,04, 62,05, 62,06, 62,07, 62,08 ve 62,11” gümrük tarife pozisyonlu ”hazır giyim eşyasının” ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığını belirterek, DTM’ye başvurmuştu.

Başvuruya ilişkin olarak yapılan ön incelemede yıllar itibarıyla ithalatın seyri ve yerli sanayinin ekonomik göstergelerine bakılmış, soruşturma açılması ve geçici önlem alınması için gerekli şartların oluştuğu tespit edilmişti. Ayrıca İthalat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kuruluna sunulmuştu.

Kurul, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sunulan ön inceleme raporunu değerlendirmiş ve başvuru konusu eşya için İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına karar verirken, söz konusu ürünlerin ithalatında geçici önlem uygulanmasını, geçici korunma önleminin gümrük vergisinde artış şeklinde uygulanmasını önermişti.

Kurul; gümrük vergisi artışının, Diğer Ülkeler (DÜ) için tekstil ürünlerinde yüzde 30, konfeksiyon ürünlerinde yüzde 40 olarak uygulanmasını önermiş, ayrıca Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) için de yüzde 30-40’ın altında vergi oranları teklif etmişti.

Kurul ayrıca, ilave gümrük vergisi için kilogram başına minimum ve maksimum tutarlar belirlemişti.

Bakanlar kurulu, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından önerilen ilave gümrük vergilerini tekstil ürünlerinde yüzde 30’dan yüzde 20’ye, konfeksiyon ürünlerinde ise yüzde 40’tan yüzde 30’a indirerek uygulanmasına karar vermişti.

DTM’nin yapacağı inceleme sonucunda, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin yerli üretim ve kullanım durumu tespit edilecek. İnceleme sonucunda, Bakanlar Kurulunca ilave gümrük vergisi uygulanmamasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar ilgiliye iade edilecek.

İnceleme sonucunda, Bakanlar Kurulunca ilave gümrük vergisinin teminata bağlanan miktardan daha düşük belirlenmesi halinde belirlenen ilave gümrük vergisi ile teminata bağlanan tutar arasındaki fark ilgiliye iade edilecek. Bakanlar Kurulu tarafından ilave gümrük vergisinin teminata bağlanan miktar ile aynı olarak belirlenmesi halinde teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek.

Bakanlar Kurulunca ilave gümrük vergisinin teminata bağlanan miktardan daha yüksek olarak belirlenmesi durumunda ise teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek, ancak aradaki fark tahsil edilmeyecek. Bakanlar Kurulu tarafından ilave gümrük vergisi teminata bağlanmamış ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesi halinde bu karar kapsamında geçmişe yönelik herhangi bir işlem tesis edilmeyecek.

DTM’nin ocakta açtığı soruşturmayı eylül-ekim aylarında tamamlaması bekleniyor. DTM’nin tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında korunma önlemi soruşturması açmasından sonra ilave gümrük vergisi getirilmesi önerisine bazı tekstil ve konfeksiyon üreticileri, ”ihracatta maliyetleri artıracağı ve rekabet gücünü düşüreceği” gerekçesi ile karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA