Temmuzda 6 Milyar Açık Veren Bütçe, Ağustos’ta 3.5 Milyar Fazla Verdi

12 Eylül 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Merkezi yönetim bütçesi, Temmuz ayında 6 milyar 71 milyon YTL açık verirken, Ağustos ayında 3 milyar 529 milyon YTL fazla verdi.

Maliye Bakanlığı’ndan, Temmuz ve Ağustos ayı bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Temmuz’da, merkezi yönetim giderleri 19 milyar 208 milyon YTL düzeyinde gerçekleşirken, Ağustos’ta bu rakam 15 milyar 931 milyon YTL’ye geriledi. Temmuz’da 13 milyar 440 milyon YTL olan faiz hariç bütçe giderleri, Ağustos’ta 11 milyar 613 milyon YTL’ye düştü. Temmuz’da 5 milyar 768 milyon YTL’lik faiz ödemesi yapılırken, Ağustos’ta faiz gideri 4 milyar 318 milyon YTL’ye geriledi. Temmuz’da faiz ödemelerinin yüksekliği ve vergi gelirlerinin azalması nedeniyle 303 milyon açık veren faiz dışı denge, Ağustos’ta faiz giderlerinin düşmesi ve vergi gelirlerinin artmasıyla 7 milyar 847 milyon YTL fazla verdi.

Temmuz’da, mali tatil uygulamasının da etkisiyle, vergi gelirleri 10 milyar 989 milyon YTL düzeyinde gerçekleşirken, Ağustos’ta bu rakam 17 milyar 746 milyon YTL’ye çıktı.

Merkezi yönetimin toplam geliri, Temmuz’da 13 milyar 136 milyon YTL’den Ağustos’ta 19 milyar 459 milyon YTL’ye yükseldi.

Temmuz’da devletin mal ve hizmet alım giderleri 2 milyar 326 milyon YTL düzeyinde gerçekleşirken, Ağustos’ta 1 milyar 514 milyon YTL’ye geriledi.

Temmuz’da toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 9,4’ü, faiz hariç bütçe ödeneklerinin ise yüzde 8,8’i kullanılırken, Ağustos’ta bu oranlar, sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 7,6 oldu.

Toplam bütçe gelir hedefinin yüzde 7’si Temmuz’da, yüzde 10,3’ü de Ağustos’ta tahsil edildi.

Ocak-Ağustos

Verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde 135 milyar 818 milyon YTL’lik bütçe giderine karşılık, 127 milyar 391 milyon YTL’lik gelir sağlandı. Bütçe, 8 milyar 427 milyon YTL açık verdi.

Yılın 8 aylık döneminde, 36 milyar 979 milyon YTL faiz ödemesi yapılırken, 28 milyar 552 milyon YTL tutarında faiz dışı fazla oluştu. Devletin faiz hariç bütçe gideri, 98 milyar 939 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, Ocak-Ağustos dönemi itibariyle yıl sonu faiz dışı fazla hedefinin yüzde 79,1’ine ulaşıldığına dikkat çekilirken, 16 milyar 830 milyon YTL olan yıllık bütçe açığı hedefinin yüzde 50,1’inin Ağustos itibariyle gerçekleştiği belirtildi ve “”Bu oran, yıl sonu bütçe açığı gerçekleşmesinin bütçe hedefinin altında kalacağını göstermektedir”” denildi.

Yılın 8 ayında 29 milyar 164 milyon YTL personel gideri olurken, sosyal güvenlik kurumlarına 3 milyar 621 milyon YTL prim ödendi. Devlet 12 milyar 189 milyon YTL mal ve hizmet alımı yaptı. Cari transferler 42 milyar 766 milyon YTL, sermaye giderleri 6 milyar 766 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti.

SGK’ya 22.4 milyar YTL transfer

Devletin 8 aydaki 127 milyar 391 milyon YTL’lik toplam giderinin 4 milyar 226 milyon YTL’sini sağlık harcamaları, 22 milyar 408 milyon YTL’sini Sosyal Güvenlik Kurumu’na transferler oluştururken, tarımsal destekleme amacıyla 5 milyar 118 milyon YTL ödendi. KİT’lere 1 milyar 135 milyon YTL sermaye desteği verildi.

Ocak-Ağustos döneminde, bütçe gelirlerinden, mahalli idarelere 8 milyar 62 milyon YTL, fonlara ise 2 milyar 262 milyon YTL pay aktarıldı.

Öte yandan bu dönemde, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 66,3’ü, faiz hariç bütçe ödeneklerinin yüzde 65’i, faiz gideri ödeneklerinin yüzde 69,8’i kullanılırken, faiz gideri ödeneklerinin kullanımında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artış olduğuna dikkat çekildi.

Vergi gelirleri yüzde 8.7 arttı

Verilere göre, 127,4 milyar YTL düzeyinde gerçekleşen Ocak-Ağustos dönemi gelirlerinin 99 milyar 322 milyon YTL’sini vergi gelirleri oluşturdu. Bütçe gelir hedefinin yüzde 67,7’si Ağustos sonu itibariyle gerçekleşirken, bütçe gelirleri, geçen yıla göre yüzde 10,3 arttı.

Geçen yılın 8 ayında 91 milyar 322 milyon YTL olan vergi gelirleri, yüzde 8,7 artışla, bu yıl 99,3 milyar YTL’ye çıktı. Vergi gelirlerinin 21 milyar 723 milyon YTL’sini gelir vergisi, 24 milyar 976 milyon YTL’sini ÖTV, 16 milyar 958 milyon YTL’sini ithalatta alınan KDV, 10 milyar 881 milyon YTL’sini dahilde alınan KDV, 9 milyar 454 milyon YTL’sini kurumlar vergisi oluşturdu.

Açıklamada, kurumlar ve gelir vergisi tahsilatlarının bütçe hedeflerinin üzerinde seyrettiği belirtilirken, bütçe performansının sürdürülebilirliği açısından kamu mali yönetim sisteminde alınan yapısal tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Vergi gelirlerinin artırılması, kayıtdışı ekonominin azaltılması açısından gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği ifade edilen açıklamada, hükümetin kamu maliyesi ve ekonomi politikalarına uygun olarak bütçenin tam bir kararlılık ve mali disiplin içinde uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada, hedeflere ulaşılması için, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde harcamaları disipline etmeye yönelik diğer her türlü tedbirin alınmasından kaçınılmayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, yasa gereği bu yıl ilk defa uygulanan mali tatil nedeniyle bazı vergilerin tahsilatının bir süre ertelendiği hatırlatılırken, bütçe uygulama sonuçlarının gerçek durumunu göstermesi amacıyla Temmuz sonuçlarının Ağustos ayı sonuçları ile birlikte açıklandığı belirtildi ve bundan sonraki yıllarda da Temmuz ve Ağustos bütçe sonuçlarının birlikte açıklanacağı bildirildi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2007 Temmuz, Ağustos ve Ocak Ağustos dönemi bütçe uygulama sonuçları, milyon YTL olarak şöyle:

    

     UYGULAMA  SONUCU                  TEMMUZ       AĞUSTOS      OCAK-AĞUSTOS 

——————    ———    ———  ———–

BÜTÇE GİDERİ           19.208      15.931     135.818

BÜTÇE GELİRİ           13.136      19.459     127.391

BÜTÇE DENGESİ          -6.071       3.529      -8.427

FAİZ GİDERİ             5.768       4.318      36.979

FAİZ DIŞI FAZLA          -303       7.847      28.552

VERGİ GELİRLERİ        10.989      17.746      99.322

 

Dünya Gazetesi