T.C. Kiev Büyükelçiliği’nin Yurtdışına Çıkış Harçlarına İlişkin Duyurusu

12 Nisan 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

“5597  Sayılı Yurt Dışına  Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda  Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun”   23 Mart 2007 tarihli ve  26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Kanunla  Türkiye  Cumhuriyeti  pasaportuyla  yurtdışına  çıkış yapanlardan çıkış başına alınacak harç miktarı  15 YTL olarak belirlenmiştir.

 

 

 

ÖDEME ŞEKLİ :

 

01.04.2007 tarihinden itibaren yurtdışına çıkış harcı, kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma araçlarıyla veya münferit çıkışlarda,  “yurtdışına çıkış harç pulu” alınmak suretiyle  veya  vergi daireleri, gümrük saymanlıkları ve yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenecektir.

 

Toplu taşıma araçları ile  yurt dışına   yolcu taşıyan firmalara ait biletin Türkiye’de düzenlenmesi   halinde  bileti düzenleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından bilet üzerine  “Yurt dışına çıkş harç pulu” yapıştırılmak suretiyle  harç tahsil edilecektir.

 

Biletin yurt dışında veya  elektronik ortamda düzenlenmesi halinde ise  yurtdışı  çıkış harcı mükellefler tarafından, ilgili firmaların yurtdışına çıkış noktalarındaki bilet satış yerlerinden harç pulu  temin edilerek pasaport üzerine  ya  da  boarding kartına yapıştırılmak suretiyle  ödenebileceği  gibi  vergi tahsilatına yetkili  bankalara,  gümrük saymanlıklarına ve ya vergi dairelerine ad, soyad ve pasaport numarası  belirtilmek suretiyle makbuz karşılığı da ödenebilecektir.

 

MUAFİYET  KAPSAMI :

 

Yeni düzenlemeye göre,

– Yurtdışına çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında  oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden,

  7 (yedi) yaşını doldurmamış  olanlardan ve ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya  yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında fiilen görevli mürettebattan,

yurtdışına çıkış  harcı alınmayacaktır.

 

Yurtdışına çıkış harcından bağışık tutulmayı talep edenler, yurtdışında oturma  izni bulunduğunu veya 7 yaşın altında  olduğunu belgelendirmek zorundadırlar.

 

Ticari araç mürettebatı olarak  yurtdışına çıkışlarda  harç muafiyeti,  fiilen ticari araçta görevli  olarak araçla birlikte yurtdışına  çıkanlar için uygulanacaktır.

 

Önemle duyurulur.

 

T.C. Kiev Büyükelçiliği

Konsolosluk Şubesi