T.C. Kiev Büyükelçiliği Bilgilendirme Yazısı

4 Ekim 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Ukrayna Yatırım ve Yenilik Devlet Ajansı

 

Konu: Yatırımcı ile Yürütme Erki Makamları Arasındaki İhtilafların Hazırlık Soruşturma Aşamasında Çözülmesi İşleri Komisyonu Faaliyeti

 

Ukrayna Yatırım ve Yenilik Devlet Ajansı, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 16.05.2007 tarih ve 749 sayılı Kararnamesiyle onaylanan İç Tüzüğü’ne dayanarak yatırım ve yenilik uygulama faaliyetleri alanındaki devlet politikasının oluşturulmasına ve uygulanmasına katılımcı olarak aşağıdaki hususları bildirir.

 

Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 16.01.2007 tarih ve 19 sayısılı Kararnamesi çerçevesinde ileride Komisyon olarak adlandırılacak olan Yatırımcı ile Yürütme Erki Makamları Arasındak İhtilafların Hazırlık Soruşturma Aşamasında Çözülmesi İşleri Komisyonu oluşturulmuştur.

olan Yatırımcı ile Yürütme Erki Makamları Arasındak İhtilafların Hazırlık Soruşturma Aşamasında Çözülmesi İşleri Komisyonu, Ukrayna Bakanlar Kurulu bünyesinde devamlı olarak faaliyet eden bir danışma organıdır.

olan Yatırımcı ile Yürütme Erki Makamları Arasındak İhtilafların Hazırlık Soruşturma Aşamasında Çözülmesi hususunda yardımcı olmak Komisyon’un ana görevidir.

 

Komisyon üstlenen görevleri çerçevesinde yatırımcılar ve yürütme erki makamları ortak mutabakatları üzerine ihtilaf teşkil eden hususlardaki dilekçeleri (başvuru, şikayet) ele alıp sözkonusu ihtilafların hazırlık soruşturma aşamasında çözülmelerinde yardımcı olur.

Bunula birlikte, Komisyon faaliyetlerinin yatırımcı ile yürütme erki makamları arasındaki ihtilafların hazırlık soruşturma aşamasında çözülmesi ile sınırlı olmadığını kaydetmek gerekmektedir. Yürütme erki makamları, hazırlık soruşturma aşamasında anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik tecrübesine dayanarak yatırım faaliyeti düzenlenmesinin, yatırımcılarıyla olan çalışmanın geliştirilmesini yapabilir ve gerçek bir şekilde Ukrayna’daki yatırım ikliminin iyileştirilmesini etkileyebilir.

Yatırım ile yürütme erki makamları arasında çıkan ihtilaflar ile ilgili konulara Komisyon tarafından bakılması yatırımcı haklarının etkin korunmasını ve yürütme erki makamlarının hareketlerinin hazırlık soruşturması aşamasında temyizinin mekanizmasını sağlar.

Komisyon İç Tüzüğü’nün 11. Maddesi’nin hükümleri çerçevesinde Komisyon faaliyetinin organizasyonunu Ukrayna Yatırım ve Yenilik Devlet Ajansı sağlayacaktır.

 

Yukarıda aktarılan hususlar ışığında yatırımcıların yapacakları başvuruların ve yatırımcılar ile yürütme erki makamları arasında çıkan ihtilafları konusunda bilgilerin Ukrayna Yatırım ve Yenilik Ajansı’nın aşağıdaki adresine gönderilmesini rica ederiz:

01025, Kiev, Velyka Zhytomyrska Cad. No: 11.

Komisyon faaliyetine ilişkin bilgilere www. in.gov.ua adresindeki internet sayfasında ulaşılabilir.

 

Başkan Yardımcısı

Komisyon Sekreteri V. P: Zagorodniy

 

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği’nden Gönderilen Bilgilendirme Yazısıdır.