Tarımda Büyüme ışareti: Ekili alanlar artıyor

18 Ekim 2006 Kapalı Yazar: admin

Image

AKP-Inform araştırma merkezinin yaptığı tahmine göre, 2007 hasatına yönelik olarak kışlık ürün ekilen tarım alanları, 7,3 – 7,6 milyon hektara ulaştı. Ekili alan artışından en büyük payı ”Kolza” alıyor. Bu ürün her geçen yıl tahıllardan daha karlı bir ürün olduğunu ispat ederek çiftçiler tarafından daha geniş alanlara ekiliyor.
Ekili alanlar içinde; kışlık buğday 5,6 – 5,8 milyon hektarla ilk sırada. (2006 sezonunda 5,3 milyon hektar.) ıkinci sırayı kolza 750 bin hektarla (2006 sezonunda 442 bin hektar) ve üçüncü sırayı da 2006 sezonuna göre değişiklik göstermeyen kışlık arpa 540 – 550 bin hektarla alıyor.
Bu sıralamada, kolzanın geçen yıla göre gösterdiği %142’lik artış dikkat çekici bulunuyor.

Agrimarket.info