İşsizlik Oranı Yüzde 9.9

7 Mart 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

İşsizlik oranı 2007 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermedi.

İşsizlik oranı 2007 yılında yüzde 9,9 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Anketinin “”2007 yılı”” sonuçlarına göre, geçen yıl işgücüne katılım oranı ise yüzde 47,8 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 11,9, kırsal kesimde yüzde 6,9 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun, (2000-2004) yılları arasında dönemsel olarak, 2005 yılından itibaren ise hareketli üçer aylık dönemler esas alınarak her ay yayımladığı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları, 2000 yılından itibaren aynı zamanda yıllık olarak da yayımlanıyor. Anket sonuçlarına göre, 2007 yılında Türkiye’de kurumsal olmayan sivil nüfus, 2006 yılına göre 764 bin kişi artarak, 68 milyon 897 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 730 bin kişi artarak, 49 milyon 215 bin kişiye çıktı.

2007 yılında, tarım sektöründe çalışan sayısı 112 bin kişi azaldı, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 347 bin kişi arttı. Söz konusu yılda, istihdam edilenlerin yüzde 26,4’ü tarım, yüzde 19,8’i sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 48’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıla göre 2007 yılında tarım sektöründe istihdamın payı 0,9 puan azaldı, sanayi sektörüyle inşaat sektörünün payları 0,1 puan, hizmetler sektörünün payı da 0,7 puan arttı.

İş gücüne katılım azaldı

2007 yılında Türkiye genelinde iş gücüne katılım oranı ise bir önceki yıla göre 0,2 puanlık azalmayla yüzde 47,8 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde 0,2 puanlık düşüşle yüzde 71,3, kadınlarda ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 24,8 olarak hesaplandı.

Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puan geriledi ve yüzde 45,4 oldu. Kırsal yerlerde ise 0,2 puan azalarak yüzde 52 oldu.

Toplam iş gücünün yüzde 18,1’ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 46,4, yüksek öğretim mezunlarında bu oran yüzde 78,6 olarak hesaplandı.

Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 70,7 iken, kadınlarda bu oran yüzde 21,3 oldu.

Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 73,3, kadınlarda yüzde 31,7 olarak belirlendi.

Yüksek öğretim mezunlarında, erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 83,9, kadınlarda yüzde 70,4 olarak ölçüldü.

2007 yılında iş gücü dışında olanların yüzde 37,6’sı daha önce bir işte çalıştı.

 

2007 yılında iş gücü dışında olup, daha önce bir işte istihdam edilenlerin yüzde 35,6’sı tarım, yüzde 23,2’si sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 35,4’ü hizmetler sektöründe çalıştı.

Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde iş gücü dışında olanların (9 milyon 670 bin kişi) yüzde 30,6’sı emeklilik, yüzde 10’u mevsim gereği, yüzde 17,8’i sağlık nedeniyle, yüzde 9,6’sı evlilik, yüzde 5,2’si işten çıkartılma/iş yerinin kapanması, yüzde 5’i işinden memnun olmama ve yüzde 21,8’i diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.

Dünya Gazetesi