İşsizlik Oranı Yükseldi

17 Mart 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

Aralık 2007 dönemi itibarıyla yüzde 10,6 olarak açıklandı.

Türkiye’de Aralık 2007 dönemi itibarıyla işsizlik oranı, yüzde 10,6 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 10,5 düzeyinde bulunuyordu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, ”Kasım-Aralık 2007-Ocak 2008” dönemini kapsayan ”Aralık 2007” sonuçlarına göre, bu dönemde işgücüne katılım oranı ise yüzde 46,2 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 12,2, kırsal kesimde yüzde 8,1 olarak belirlendi.

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor.

Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

Haber Türk