Seçime doğru: “TUİD’de Reform Hareketi”nden basın toplantısı

19 Şubat 2011 Kapalı Yazar: admin
td1TUİD’de önümüzdeki ay yapılacak Genel Kurul öncesi yönetime talip olan “TUİD’de Reform Hareketi”, dün Kiev’deki TUİD merkez ofisinde bir basın toplantısı düzenleyerek adaylığını kamuoyuna resmen duyurdu.

Necmi Doğan başkanlığındaki “TUİD’de Reform Hareketi”nin basın bültenini paylaşıyoruz:

“TUİD, Uluslararası Türk-Ukrayna İşadamları Derneği 2004 yılından beri, Ukrayna’daki Türk ve Türkiye ile iş yapan Ukraynalı işadamlarının çatı derneği olmuştur. Hatasıyla sevabıyla bundan önceki 4 yönetim zamanında TUİD Ukrayna’daki Türk işadamlarına ve Türk toplumuna katkıda bulunmuştur. Ancak gerek rekabetsiz ve alternatifsiz geçen seçim süreçleri gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan durağanlık, derneğin asli amaçlarını arzu edilen seviyede gerçekleştirmesini olanaklı kılmamıştır.

TUİD’de Reform Hareketi bu koşullar altında kurulmuştur. Derneğe bir hareketlilik getirilmesi ve potansiyelini hayata geçirmesi gerektiği Ukrayna’da derneğin içerisinde ve dışında yer alan birçok Türk işadamının ortak arzusudur. Hareketin ortaya çıktığı günden beri derneğe gösterilen ilgi ve meydana gelen gelişmeler henüz başlangıç aşamasında bile yola çıkış amaçlarımız doğrultusunda sonuç alındığının bir kanıtıdır. Dernek ilk kez bu kadar çok aidatını ödeyen üye ile seçim süreci yaşayacaktır. Dernek seçimleri Türk toplumunun gündemine oturmuş, dernek yönetimine talip olan herkes bugün projelerden ve gerçekleştirmeyi planladıklarından söz eder hale gelmiştir. Rekabet ortamı ve demokratik seçim atmosferinden kazanan yine TUİD olacaktır.

td2“Ukraynalı üye sayısı artmalı”

TUİD ismi itibarıyle Türk ve Ukrayna işadamlarının derneğidir ancak Türk olmayan üye sayısı ne yazık ki bugüne kadar çok azınlıkta kalmıştır. Ancak TUİD’de Reform Hareketi’nin ortaya çıkması ile derneğe Türk olmayan işadamlarının ilgisi artmış, ilk kez seçimlere katılma hakkı olan işadamlarının yüzde 10’undan fazlası Türk pasaportu taşımayan üyelerden oluşmuştur. Hareket bundan sonra da derneğin tabanının gerek Türk işadamları gerekse Ukraynalı işadamları nezdinde daha fazla yayılmasını için çalışacaktır. Rekabet sayesinde seçimler bundan önce yaşandığı gibi, seçimlere katılan üye sayısının neredeyse seçilecek üye sayısına eşit olduğu ortamlarda gerçekleşmeyecektir.

TUİD’de Reform Hareketi kişilerden ve siyasetten bağımsız farklı düşüncelere sahip Türk ve Ukraynalı işadamlarından müteşekkil bir harekettir. Hareketin başkanı ve TUİD başkan adayı, Türk toplumunda sevilen bir isim olan, daha önce TUİD’de üç yıl başkan yardımcılığı yapan, iş yaşamında ise Ukrayna’da her eve giren bir Türk markası oluşturmayı başaran Necmi Doğan’dır.

Bu yönetime olduğu kadar bundan önceki tüm yönetimlere de minnettarız. Yönetimde yer alan arkadaşlarımız şahsi mesailerinden feragat ederek TUİD’e ve Türk toplumuna katkıda bulunmuşlardır ancak bu bir bayrak yarışıdır.  

td3“TUİD kurumsal olarak güçlenmeli”

Bizler yönetime talip olurken, derneğin tabanını Türk ve Ukraynalı işadamları arasında yaymayı, üyeler arasındaki ilişkileri artırmayı, Türkiye ve Ukrayna’daki işadamları örgütleriyle TUİD’in ilişkilerini geliştirmeyi vaat ediyoruz. TUİD bizim dönemimizde kişilerden bağımsız, kurumsal olarak güçlü bir mali bünyeye kavuşturulacak ve gerek Türk kamuoyunda, gerekse Ukrayna kamuoyunda ses getirecek aktivitelere imza atacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz,

TUİD’de Reform Hareketi”