‘Satınalma Gücü’nde Türkiye, 37 Avrupalı Arasında 34’üncü

18 Aralık 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Türkiye, 37 Avrupa ülkesi arasında satınalma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılada (GSYH), 2006 yılı geçici sonuçlarına göre 34. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin satınalma gücü paritesiyle kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2006 yılı geçici sonuçlarını açıkladı.

EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları temelindeki uluslararası karşılaştırmalara yönelik 2006 yılı geçici sonuçlarına göre Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hacim endeksi, AB’ye üye 27 ülkede ortalama 100 iken, Türkiye için 31 olarak hesaplandı.

Lüksemburg’un hacim endeksinin 280 ile en yüksek düzeyde bulunduğu sıralamada üye ülkelerin en altında 37 endeksle Bulgaristan yer aldı.

Karşılaştırılan 37 ülke arasında Türkiye’nin altında 21 endeks ile Arnavutluk, 26 endeks ile Bosna Hersek, 28 endeks ile Makedonya bulunuyor.

Karşılaştırmalar, 27 Avrupa Birliği ülkesi, 3 aday ülke (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya), 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç) ile 4 Batı Balkan ülkesi (Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan) kapsıyor.

Karşılaştırmalarda, Satınalma Gücü Paritesi kullanılarak elde edilen kişi başına reel GSYH değerleri temel alındı. Endeksler, 37 ülke için, Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin ortalaması 100 olacak şekilde kişi başına reel GSYH değerlerini ifade ediyor.

Revize edilmiş Satınalma Gücü Paritesi değerleri ile son GSYH ve nüfus verileri temel alınarak hesaplanan geçici sonuçlara göre, yıllara göre kişi başına hacim endeksleri şöyle sıralanıyor: 

ÜLKELER                     2004         2005         2006 

         AB-27                        100          100          100 

         Belçika                       121          121          120 

         Bulgaristan                   34           35            37 

        Çek Cumhuriyeti           75           77            79

         Danimarka                  126          127          126 

         Almanya                      117          115          114 

         Estonya                       57           63           69 

         İrlanda                        142          144          146 

         Yunanistan                  94           97           98 

         İspanya                      101          103          105 

         Fransa                        111          112          111 

         İtalya                          107          105          103 

         Güney Kıbrıs Rum Yönetimi     91           93           92 

         Letonya                       46           50           54 

         Litvanya                       51           53           56 

         Lüksemburg               254          265          280 

         Macaristan                 63           64           65 

         Malta                           77           77           77 

         Hollanda                    130          131          131 

         Avusturya                   129          129          128 

         Polonya                       51           51           52 

         Portekiz                      75           76           75 

         Romanya                     34           35           39 

         Slovenya                     85           87           88 

         Slovakya                     57           61           64 

         Finlandiya                  117          115          117 

         İsveç                           125          124          125 

         İngiltere                      122          120          118

         Hırvatistan                   49           50           52 

         Makedonya                 27           28           28 

         Türkiye                        29           29           31 

         İzlanda                        132          135          130 

         Norveç                        165          180          186 

         İsviçre                         135          134          135 

         Arnavutluk                       –            20           21 

         Bosna Hersek                –            25           26 

         Karadağ                         –            30           33 

         Sırbistan                         –            33           33 

Dünya Online