“Rusya’dan son 20 yılın en büyük beyin göçü…”

12 Temmuz 2016 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

1252099873

Bu tespit, “gölge CIA” diye adlandırılan Amerikan stratejik analiz şirketi Stratfor’a ait. Rusya’nın resmi verilerine dayanan analize göre, ülkeden sadece 2015 yılında 350 bin kişi göç etti. Bu rakam beş yıl öncesine göre beş kat daha fazla. Ekomomik krizin gölgesinde geçen 2009 yılında Rusya’dan yılda 32 bin kişi başka ülkelere göç etmişti.
Rapora göre, Rusya’dan göç edenlerin başında mühendis, doktor, bilim adamı ve öğretmen gibi kalifiye kişiler geliyor.

Rusya’da 2014 yılında yapılan sağlık reformunun yaklaşık 7 bin sağlık çalışanını işsiz bıraktığı ve bu kişilerin başka ülkelerde iş aramaya koyuldukları belirtiliyor.

Şirketin verilerine göre, Rusya’da yüksek eğitim sahibi kişilerin yüzde 23’ü ülkelerini terk etmek istiyor. Bu oran gençler arasında yüzde 38, üst düzey yöneticileri arasında yüzde 42.

http://www.turkrus.com/