“Rusya, Türkiye’yi 7,2 milyar dolarlık enerji ithalatından kurtaracak”

19 Kasım 2012 Kapalı Yazar: tuidnews

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından elektrik enerjisi kullanımı ile ilgili yapılan araştırma, Türkiye’de 230 milyar kWh olan yıllık elektrik tüketiminin 2023’te 500 milyar kWh’a çıkacağını ortaya koydu. Araştırmaya göre, mevcut enerji kaynakları kullanılarak bu tarihte ancak 420 milyar kWh elektrik üretilebilecek. 80 milyar kWh enerji açığı ise Akkuyu ve Sinop Nükleer santralleri devreye sokulabilirse kapatılacak. Santraller devreye girmezse açığın Türkiye’ye yıllık maliyeti 7,2 milyar dolar olacak.

Enerji ve Tabii Bakanlığı tarafından yapılan araştırma, Türkiye’nin, Çin’den sonra dünyada en fazla elektrik tüketim artışının yaşandığı ülke olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’de kişi başına milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu 2002 yılında, kişi başına yıllık elektrik tüketimi bin 900 kWh olarak ölçüldü. 2011 yılı sonunda 10 bin 400 dolar gelire karşılık 3 bin kWh elektrik tüketimi gerçekleşti. İncelemeye göre, ekonomik küçülme yaşanan 2009 yılında elektrik tüketim miktarı da azaldı.

GELİR ARTIKÇA ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜNYADA DA ARTIYOR

Gelir arttıkça elektrik tüketiminin artması sadece Türkiye’de değil tüm dünyada geçerli bir durum. Kişi başı gelirin bin dolar civarında olduğu Kenya, Nepal, Senegal gibi ülkelerde kişi başı yıllık elektrik tüketimi 200 kWh düzeylerinde. Kişi başı gelirin 80 bin doların üzerine çıktığı Katar ve Lüksemburg’da elektrik tüketimi de 14 bin kWh’ı aşıyor.

Araştırma, aynı ivme ile ekonomik büyümenin devam etmesi durumunda Türkiye’nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023’te, 25 bin dolar kişi başı olan milli gelire karşılık, 6 bin kWh yıllık kişi başı elektrik tüketimi gerçekleştireceğini öngörüyor. Nüfus artışı da dikkate alındığında 230 milyar kWh olan mevcut elektrik tüketimi 500 milyar kWh’a çıkacak.

2023’TE 80 MİLYAR KWH ENERJİ AÇIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Araştırmaya göre, Türkiye’nin mevcut enerji kaynakları ile yıllık 500 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirmesi mümkün değil. Hidroelektrik potansiyelinin tamamının üretime dönüştürülmesi ile 92 milyar kWh, termik santral kurulabilecek nitelikte olan linyit sahalarının devreye sokulması ile 33 milyar kWh, rüzgar santrallerinin yaygınlaştırılması ile 55 milyar kWh, jeotermal ve güneş enerjisinin geliştirilmesi ile 11 milyar kWh üretim artışı ile toplamda 420 milyar kWh üretim yapılabilecek. Tüm çabalara rağmen Türkiye’nin 2023’te 80 milyar kWh’lik bir açığı oluşacak.

NÜKLEER TÜRKİYE’Yİ DOĞAL GAZ İTHALİNDEN KURTARACAK

Araştırma, Türkiye’nin 2023’e kadar önlem almaması durumunda cari açığın en büyük sebebi olan enerjinin payının daha da artacağına işaret ediyor. Türkiye’nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 44’ü doğal gaz santrallerinden sağlanıyor. Doğal gaz ile üretim, enerji maliyetlerini ve enerji fiyatlarının aşırı oranda yükselmesine sebep oluyor ve başta sanayi olmak üzere tüm kesimleri olumsuz etkiliyor.

Araştırmada, Türkiye’nin 80 milyar kWh’lık elektrik talebini doğal gaz santralleriyle karşılaması durumunda yıllık 7,2 milyar dolar daha fazla doğal gaz ithaline gereksinim duyulacağı ifade ediliyor. Nükleer santrallerin Türkiye için elzem olduğu belirtilen araştırmaya göre, yapılması planlanan Akkuyu ve Sinop Nükleer santrallerinin devreye alınması ile ilk etapta yılda 80 milyar kWh elektrik üretilecek.

 (Cihan)