Rusya ile Krizde Ukrayna Tahıl Ürünleri Tedarikinde Türkiye İçin Alternatif Olabilir mi? ,Ali Bulut

29 Kasım 2015 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

rtr4g9a91 (1)

Rusya ile Türkiye arasında siyasi krizin yaşandığı bugünlerde Rusya Türkiye ile olan ekonomik işbirliği ve ticari ilişkilerinin bir kısmını askıyı alıyor veya iptal ediyor.

İki ülke ticaretinde tahıl ürünleri önemli bir yer tutmakta. Ağırlık buğdayda olmak üzere son yıllarda Türkiye heryıl 4-5 milyon ton civarında tahıl ürününü Rusya’dan ithal ediyor. 2014/2015 sezonunda Türkiye Rusya’dan 5,5 milyon ton tahıl ürünü almıştır ki bu Rusya’nın toplam tahıl ihracatının %18’ini oluşturmakta. Son krizin ilerleyen günlerde iki ülke arasındaki tahıl ticaretini nasıl etkileyeceği şimdilik tahmin edilemiyor. Ancak, bu krizde Rusya bugüne kadar ortaya koyduğu agresiv tavrı tahıl ticaretinde de gösterirse Türkiye yeni kaynaklar aramak durumunda kalabilir. Böyle bir arayış durumda Türkiye için öne çıkan ilk alternatiflerden biride coğrafi avantajı ve yüksek rekoltesi ile tabi ki Ukraynadır.

Ürün yelpazesi ve kalitesi olarak Ukrayna ne ölçüde Türkiye için yeterli bir tedarikçi olabilir ?

Map%20of%20Ukraine%20-%20made%20of%20grain[1]60 m’lyon ton rekoltesi, 35 milyon ton ihracati ve dünya piyasalarında buğday, mısır, ayçekirdeği üretimi ve ihracatı ile öne çıkan Ukrayna diğer tahil ürünlerinde de önemli bir üreticidir. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı tüm tahıl ürünlerinin neredeyse tamamını Ukrayna’da ihraç etmektedir. Ancak, Türkiye’nin yüksek kalite talebi ve 3-10 bin tonluk partiler halinde mal alıyor olması bazı ürünler için sıkıntı oluşturmakta.

Türkiye 2015/16 sezonunun ilk dört ayında Ukrayna’dan 400 bin ton mısır ve 110 bin ton buğday ihracatı gerçekleştirdi. 2014/15 sezonunun tamamında Türkiye’ye toplam tahıl ihracatı 350 bin ton civarında idi.  Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye-Ukrayna arasındaki tahıl ticareti 2015/16 sezonunda yüksek açılmı ve devam etmektedir. Rusya ile olan kriz sebebiyle de bu temponun devam etmesi muhtemeldir.

Rus buğdayına göre kalitesi düşük ve fiyatı biraz daha pahallı olan özellikle buğday iki ülke ticaretindeki payını daha da arttırabilir. Muhtemel senaryayo göre Rusya’nın Türkiye’ye satmayacağı buğdaya müşteri bulması gerekirken Rus buğday fiyatının düşeceği beklenebilir. Ukrayna’lı ihracatçıların bu boşluğu hemen değerlendirip öncelikle kalite/fiyat dengesini oturtarak Türkiye pazarını kazanabilirler. Ancak, burada Ukrayna’nın göreceli düşük buğday kalitesinin en etkin faktör olduğu tekrar hatırlatmak gerekiyor.

Ayçekirdeğinde 11 milyon ton gibi yüksek bir rekoltenin gerçekleştiği bu yıl önemli bir ayçiçekyağı ithalatçı olan Türkiye’ye ihracat miktarının arttırılması için fırsat yılı olabilir Ukrayna için.

Mısırda zaten var olan yüksek ticaret hacmi daha da arttırılabilir.

Ağırlıklı olarak yüksek tonajlı gemiler ile Afrika ve Arap ülkelerine tahıl ihracatı yapan Ukrayna’nın yakın komşusu Türkiye’yi kazanması için önemli bir fırsat doğmuştur.

Diğer tahıl ve yağlı tohumlar ve küspe, kepek gibi mamül ürünlerde Ukraynalı üretici ve ihracatçılar kısa zamanda büyük vurgun yapma amacı olmadan Türkiye gibi önemli bir müşteriyi kazanma amacı ile doğru bir politika uygulamaları durumunda Türkiye-Ukrayna ticaret hacmi olması gereken seviyelere yükselecektir.

 

http://bulutali.com/