Rüşvet ile mücadele yasa tasarısı onaylandı

15 Mayıs 2013 Kapalı Yazar: admin

rusvet-ile-mucadele-yasa-tasarisi-onaylandi
Ukrayna Parlamentosu bugün (14 Mayıs) 2837 numaralı ‘Devlet rüşveti önleme politikaların uygulanması maksadıyla bazı Ukrayna yasalara değişiklik getirme’ yasa tasarısını onayladı. Söz konusu yasa taslağı için 373 milletvekili olumlu oy verdi. Yasanın onaylanması için 226 oy yeterliydi.

İlgili yasa tasarısı, mal varlığı, gelir – gider ve finansal yükümlülükler beyannamelerin kontrol edilmesi sayesinde finansal kontrolü sağlama mekanizmasını oluşturmayı ve bu denetimden sorumlu kurumların belirlenmesini öngörüyor.

İlgili yasa AB ile vize rejiminin liberalleşmesi ve Ukrayna – AB Ortaklık Anlaşması’nın başarılı bir şekilde imzalanması için şarttı.

AB süreci devamında ayrıca 2802 numaralı ‘Ukrayna yasalarını, BM Ceza Hukuku’nun rüşvet ile mücadele standartlarına uygun hale getirmesi’; 2803 numaralı ‘özel haciz’ teriminin Ceza Hukuku ve Ceza Mahkemesi’ne sokulması; ‘Milli rüşvet bürosu’ ve ayrımcılığı önleme ile ilgili tek devlet mevzuatının oluşturulması yasa tasarıların kabul edilmesi gerekmekte.

Lilya Kulcanay

QHA