Refah endeksinde 149 ülke incelendi; işte Ukrayna ve Türkiye’nin durumu

8 Kasım 2016 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

refah-endeksi-1241

İngiliz düşünce kuruluşu The Legatum Institute, 2016 Küresel Refah Endeksini açıkladı. Bu sene onuncusu açıklanan endekse göre, 7 yıldır listenin bir numarasında bulunan Norveç tahtını kaptırmış görünüyor.

Refah seviyesini belirlemek üzere hazırlanan endekste, ülkeler şu 9 kriter üzerinden değerlendirilmiş:

Ekonomik kalite (ülke ekonomisi, makro ekonomik göstergeler, sektörlerin durumu)
İş ortamı (girişimcilik ortamı, inovasyon imkanları, iş gücü piyasası)
Siyasi ortam (yönetim, demokratik ortam, hukuk)
Eğitim (eğitim kalitesi ve sermayesi)
Sağlık (temel fizik ve ruh sağlığı, sağlık sisteminin yapısı, koruyucu tedbirler)
Güvenlik (ulusal ve kişisel güvenlik)
Kişisel özgürlükler (temel hak ve özgürlükler, sosyal tolerans)
Sosyal sermaye (sosyal ilişkiler, sosyal normlar, sivil toplum)
Doğal ortam (doğal ortamın kalitesi, çevre duyarlılığı, koruyucu tedbirler)

Yeni Zelanda, Norveç ve Finlandiya’nın ilk üç sırada yer aldığı endekste Türkiye genel sıralamada 78’inci sırada yer aldı.

Kriterler bazında bakıldığında, 149 ülke arasında Türkiye,

 • Ekonomik kalitede 49’uncu
 • Sağlıkta 52’inci
 • Doğal ortamda 55’inci
 • Siyasi ortamda 65’inci
 • İş ortamında 74’üncü
 • Eğitimde 80’inci
 • Kişisel özgürlüklerde 94’üncü
 • Sosyal sermayede 104’üncü
 • Güvenlikte ise 126’ıncı oldu.

Ukrayna ise 149 ülke arasında kendine 107’inci sıra yer bulurken, 

 • Ekonomik kalitede 85’inci.
 • Sağlıkta 111’inci
 • Doğal ortamda 112’inci
 • Siyasi ortamda 128’inci
 • İş ortamında 97’inci
 • Eğitimde 45’inci
 • Kişisel özgürlüklerde 93’üncü
 • Sosyal sermayede 135’inci
 • Güvenlikte ise 134’üncü oldu.

Çalışmanın orijinali için tıklayın:

Türkçe kaynak: onedio.com

ukrturk.net