“Yol İnşaatları, Krizi Atlatmaya Yardım Eder”

22 Nisan 2009 Kapalı Yazar: admin
20. yüzyıldaki ekonomik krizde (1929 buhranı) Almanya ve ABD gibi ülkelerin de bu yolu kullanarak hem ekonomiyi yeniden işler hale getirdiklerini hem de kalkınmada dünya lideri haline geldiklerini hatırlatan Gurjos, bu sayede, her 1 milyar dolarlık yatırımda onbinlerce kişilik istihdam alanı yaratılacağını, diğer yandan da yol inşaatı sayesinde otomotiv, inşaat malzemeleri üretimi gibi buna bağlı sektörlerin canlanacağını belirtti. 

 Yol inşaatları sayesinde ham madde ve mamul madde fiyatlarının düşeceğini ve turizmin de gelişeceğini söyleyen Gurjos, gelişmiş ülkelerde yol inşaatlarına gayrısafi yurtiçi hasılanın yüzde 3’ü ile 5’i oranında kaynak harcandığını, diğer taraftan devlet bütçesine bu yol inşaatlarının dolaylı yada dolaysız vergilerle yüzde 30 oranında dönüşünün olduğunu kaydetti.  

   

 (Delo.ua)