“Firmalara Kolay İzin Konusunda Elimizden Geleni Yapıyoruz”

5 Temmuz 2008 Kapalı Yazar: admin

 

Kommentarii: Firmaların izin almak için oluşturdukları kuyruklar, Ukrayna’daki en uzun kuyruklardan biri. 2006 yılında, "üzün süstemü hakkında kanun" yürürlüğe girdi, ancak bu, yaşanan sorunlara pek çözüm getirmedi. Sizce sorun nedir?

Vaşçenko: Kuyruklarla ilgili sorunda, bir ölçüde iyileşme sağlandı. İzin verilme süresi, 220 günden, 65 güne indi. Firmaların izin alma sürecinde harcadıkları para, 2,5 kat azaldı. Bu söylediğim, gerek yasal, gerekse diğer türlü harcamalar için geçerli. Genel olarak, izin verilem sürecindeki rüşvet olaylarında, yüzde 40 oranında azalma sağlandı. En sorunlu alanlar, önceden olduğu gibi, inşaat ve toprak tahsisi alanları. Bu nedenle bakanlar kurulu, üç sorunlu alanda, yani, inşaat, toprak ve turizm alanlarında mevcut bazı düzenlemelerin iptalini öngören yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

K: Peki, sizin izin verme alanında "tek merkez" aöma projeniz başarılı oldu mu? Bu tarz çok merkez açıldı mı?

V: İstatistiklere göre, bütün il ve ilçelerde, bu tarz merkezlerin olması gerekiyor. Bunların toplam sayısı, 667. Fakat bu merkezelrden en fazla yüzde 20’si, gerçek anlamda faal durumda. Diğerleri, danışman gibi çalışıyor ve izin verme yükümlülüğünü züerlerine almıyorlar. Önceden olduğu gibi, şimdi de, firmaların çoğu, bu "birleşik merkez"lere başvurmak yerine, izinlerini doğrudan doğruya devlet kurumlarından alma yoluna gidiyorlar. Fakat burada adil bir değerlendirmede bulunmak gerekirse, şunu söylemek gerekiyor ki, bu merkezlerin işler hale gelmeyişinde, taşradaki yönetimlerin bu merkezlere kaynak aktaracak durumda olmamalarının da payı büyük. Şehir yönetimlerinde buna para tahsisinin nisbeten kolay olduğunu söylesek bile ilçeler, böyle bir imkana  hiç sahip değil. Biz, 2008 yılı devlet bütçesine, bu tarz yapıların finansmanını sağlayacak değişikliklerin eklenmesi için çalışıyoruz.

K: "İzin sistemi hakkında kanun", herşeyden önce, mevcut izinlerin envanterizasyonunu da öngörüyor. Bu açıdan bakıldığında bugün durum nedir?

V: Biz bu konuda, yerel organların gayet bilinçli biçimde yaptıkları yasa ihlalleri ile akarşı karşıyayız. Yerel organlar, yasalarca öngörülmeyen konularda ve unsurlarda izinler veriyor. Bu tarz izinler, iptali gereken izinlerin üçte ikisini oluşturuyor.

(…) Bunun dışında karşılaştığımız sorun, pek çok devlet organının, izin verme sürecini karmakarışık hale getirmek için ellerinden geleni yapmalarıdır. Bunlar, kar kapısı olan bir işi ellerinden çıkarmak istemiyorlar. Biz,bu konuda yeni bir yasal düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenleme, gerek hukuki, gerekse idari alalnda yenilikler içeriyor. Umuyorum ki, yeni yıla kadar, Ukrayna’da izin verme konusunda yenilikler sağlamış olacağız.