“Bakü – Ceyhan Hattı Öldü”

14 Ağustos 2008 Kapalı Yazar: admin


KİEV – Rusya Federasyonu Parlamentosu Uluslararası
İlişkiler Başdanışmanı ve Rusya’nın önde gelen stratejistlerinden Aleksandır
Dugin, Gürcistan’daki savaşa ve bunun Türk-Rus ilişkilerine ve enerji hatlarına
etkilerine ilişkin olarak Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu.

Savaşın çıkmasında Rusya’nın yakın çevresine gücünü
göstermek istemesinin etkisi var mı?

DUGİN: Hayır. Rusya, bu savaşı en başından beri istemedi.
Fakat bizzat bölgedeki barış gücünde bulunan Gürcü askerler, çoğunluğu Rus
vatandaşı olan Güney Osetyalıları ve Rus barış gücü askerlerini öldürmeye
başladılar. Dolayısıyla, uluslararası hukuk, bu şartlarda bir ülkeye müdahale
yetkisi verir. Size sadece şunu söyleyeyim. Türkiye, kısa bir süre içinde kendi
askerleri ve sivil halkından 2 bin kişinin komşu bir ülkenin kuvvetleri
tarafından öldürülmesi durumunda ne yapardı?

‘İlişkilere darbe indirdi’

Siz bu şartlarda Kıbrıs harekâtını yapmadınız mı? Fakat
üzülerek görüyoruz ki bu savaşta Türkiye, silah da dahil olmak üzere pek çok
konuda Gürcistan’dan yana tavır aldı. ABD’ye aşırı yakın böyle bir politika,
Türkiye için yararlı değil. ABD’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin feshinden
yana olduğu ve Kuzey Irak’ta neler yapmak istediği ortadayken Türkiye
hükümetinin bu tavrı, kendi çıkarları açısından da çok yanlış. Bu son olanlar,
Rusya ile Türkiye arasında son dönemlerde yaşanan yakınlaşma sürecine darbe
indirdi.

Peki, savaşın enerji hatlarına nasıl bir etkisi oldu?

– Artık gerek dünya, gerekse bölge ülkeleri, enerji
hatlarının güvenliğini NATO’nun değil, ancak ve ancak Rusya’nın sağlayacağını
gördü. Bu bağlamda, Türkiye’nin enerji politikası konusunda da söylemek
gerekiyor ki, Bakû-Tiflis-Ceyhan boru hattı şu anda çalışmıyor ve bir daha da
çalışmayacak.

Fransa Devlet Başkanı Nicholas Sarkozy’nin barışı
sağlamadaki rolüne gelecek olursak…

– Böyle bir şey yok. Sarkozy Moskova’ya gelmeden çok önce
Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, harekâta son verdiklerini açıkladı.
Fakat Batı medyası, Sarkozy’nin barışı sağladığı gibi bir yalanı uyduruyor.
Sarkozy’nin tavrının ne olduğu belli değil. Rusya’ya geldiğinde, kendisini
özgür Avrupa yanlısı bir politikacı olarak gösteriyor, Gürcülerle görüşmeye
gittiğinde ise, Amerikan kovboylarından farkı kalmıyor. Onun misyonunun hiçbir
ağırlığı yok.