Polonya’daki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler)

23 Şubat 2015 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

7-resources-for-startup-investment-opportunities-2e3d56b867

Ülkeye yabancı yatırımların çekilmesi amacıyla yatırımcılara çeşitli vergi muafiyet ve avantajlarının sağlandığı 14 Özel Ekonomik Bölge ve bu bölgelere bağlı alt bölgeler kurulmuştur. Bu bölgelerde sağlanan avantajlar aşağıda sıralanmaktadır:

– Kurumlar vergisi muafiyeti

– Yatırım amaçlı arazilerin rekabetçi fiyatlarla satın alınabilmesi imkanı

– Yatırımla ilgili hizmetlerde ücretsiz yardım hizmetleri

– Bazı bölgelerde emlak vergisinden muafiyet imkanı

Toplam 7.600 hektarlık bir alanı kapsayan bu bölgeler 2017 yılına kadar faaliyetlerini sürdürecektir. Polonya özel ekonomik bölgelerinde faaliyette bulunan bazı uluslararası şirketler şu şekildedir: SaintGobain, Fiat Powertrain Technologies Poland, General Motors manufacturing Poland (Katowice Bölgesi), Dell, Procter & Gamble ve BSH (od Bölgesi), Mondi Packaging Paper wiecie ve Sharp (Pomeranian Bölgesi), Swedwood Poland (Warmia-Mazury Bölgesi), LG Electronics (Tarnobrzeg Bölgesi), Shell Polska (Krakow Bölgesi), Rockwool Polska (Suwa?ki Bölgesi), Totoya Motors Manufacturing Poland (Wa?brzych Bölgesi), Volkswagen Motor Poland (Legnica Bölgesi).

Polonya’nın Özel Ekonomik Bölgeleri, bölgesel kalkınmanın ve yabancı sermaye yatırımlarının desteklenmesi amacıyla, 1994 yılında istihsal ettiği bir kanunla tesis edilen tercihli muameleye tabi yatırım bölgeleridir. Özel Ekonomik Bölgeler Polonya’nın gümrük alanı içerisinde bulunmakla birlikte özel bir idari yapıya sahiptir. Her bir bölge ayrı bir özel şirket tarafından yönetilmektedir.

Özel Ekonomik Bölgeler, Avrupa Komisyonu’ndan alınan izinle, firma büyüklüğü ve coğrafi konumuna göre %30 ile 70 arasında kurumlar vergisi istisnası ile bazı bölgelerde emlak vergisi istisnası tanıyabilmektedir. Söz konusu vergi istisnaları, en az gelişmiş bölgelerdeki orta ölçekli firmalar için %60’a, küçük ölçekli firmalar için ise %70’e kadar çıkabilmektedir. Orta ölçekli firmalar, 250’den az personel istihdam eden ve yıllık cirosu 50 Milyon Euro’nun altında olan firmalar, küçük ölçekli firmalar ise 50’den az personel istihdam eden ve yıllık cirosu 10 Milyon Euro’nun altında olan firmalar olarak tanımlanmaktadır.

Bahse konu vergi istisnaları için belirlenen yüzdeler gösterge niteliğinde olup, fiili destek miktarları toplam yatırım miktarına veya işletme istihdamının iki yıllık toplam maliyetine göre belirlenmekte ve yüksek olan meblağ tatbik edilmektedir. Firmaların bölge dışında gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler, vergi istisnasından faydalanamamaktadır.

Prologis-Park-Wrocław-640x336

Bölgelerde faaliyette bulunan firmalara meslek içi eğitim ve yaratılan istihdama göre ayrıca teşvik sağlanabilmekte, araziler de rekabetçi fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Özel Ekonomik Bölgeler için tahsis edilmiş alanların dışında, ihtiyaç duyulması halinde münferit olarak tesislerin bulunduğu araziler de alt bölge olarak tanımlanarak özel ekonomik bölge statüsüne sahip olabilmektedir. Polonya hükümeti bölge içerisindeki firmalara ücretsiz yatırım danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Özel Ekonomik Bölgelere sağlanan ayrıcalıklar 2020 yılında sona erdirilecektir. Özel Ekonomik Bölgelere yönelik desteklerden faydalanılmasının koşulları, yatırımın tümüyle yeni yatırım olması, yatırım tutarının asgari 100.000 Euro düzeyinde gerçekleşmesi ve yatırımcının beş yıl boyunca işletmenin en az %25’ine sahip olmasıdır (küçük ve orta ölçekli firmalar için bu limit 3 yıldır). Polonya Özel Ekonomik Bölgeleri halen toplam 12.500 hektarlık bir alan üzerinde kurulu olup, Özel Ekonomik Bölgelerin toplam alanı 20.000 hektar ile sınırlandırılmıştır.

big_20140627_094923

Özel Ekonomik Bölgelerde faaliyet izni ve vergi istisnasından faydalanabilmek için tüm prosedürler 3 veya 4 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Ekonomik bölge işleticisi şirket idari masraflar için yıllık ücret almaktadır.

polonyadan.com