Polonya Euro-2012’ye Nasıl Hazırlanıyor?

25 Temmuz 2008 Kapalı Yazar: admin

 Herra, röportajda şöyle söylüyor: "Polonya’da herşeyden önce, hangi kuruluşun hangi konulardan sorumlu olduğu, bellidir. Bizde altı şehir, Euro-2012’ye ev sahipliği yapacak. Biz, dört haftada bir, sırayla, bu şehirleerden birinde toplantı düzenliyoruz. Bu toplantılarda yerel yetkililer, aradan geçen süre içinde neler yapıldığı hakkında bilgi veriyorlar ve sonraki dört haftanın hedefleri belirleniyor. Polonya olarak, biz, ilk önce, üç aylık çok yoğun bir çalışmayla, ülkemizin bu etkinlik öncesinde nelere ihtiyaç duyduğunu, iş çevreleri ile birlikte belirledik ve bu konuyu, bir iş projesi olarak gördük. 

Biz, büyük idealler hakkında değil, somut planlar hakkında konuşuyoruz. Mesela, 15 Ağustosa kadar falanca konuda karar alınması, bunun yapılabilmesi içinse filanca kişinin şu işi yapması lazım, gibi. Böyle olduğu zaman, ortaya çıkan yada çıkabilecek sorunları çözebiliyoruz", dedi.

Ukrayna’da ise Polonya’dan farklı olarak, Euro-2012’ye hazırlık konusuyla, aralarında birbiriyle rekabet eden birkaç kuruluş birden ilgileniyor.

(Korrespondent.net)