Parlamento, Tarım Kredilerinin Faizlerinin Tek Taraflı Arttırılmasını Yasakladı

24 Aralık 2008 Kapalı Yazar: admin

Yeni yasaya göre, bankaların tarım sektörüne verdikleri kredilerin faizlerini tek taraflı olarak arttırmaları yasaklanıyor. Ayrıca, bankaların tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin borçlarını zamanında ödeyememeleri durumunda onlara cezai yaptırım uygulamaları yasaklanırken, zamanında ödenemeyen borçların vadelerinin uzatılması uygulaması getiriliyor.

Yasayla ayrıca, gıda üretiminde ara mal olarak kullanılacak et ve diğer ürünlerin Ukrayna’ya ithali yasaklanıyor. 

(liga.net)