Parlamento, Merkez Bankası’nı Özerkleştirdi

26 Temmuz 2009 Kapalı Yazar: admin

Tasarı, Ukrayna’nın 2009 Yılı Bütçesine Dair Kanun’un 84. ve 86. maddelerinin iptalini öngörüyor. Sözkonusu maddeler, Merkez Bankası’nın ticari bankaları finanse etme politikasını hükümet ile eşgüdümlü olarak yürütmesini ve Merkez Bankası’nın hazine tahvillerinin bedellerini ödemesini zorunlu kılıyordu.

Sözkonusu maddelerin iptali ve Merkez Bankası’nın özerkleştirilmesi, IMF ile imzalanan stand by anlaşmasının temel şartları arasında yer alıyordu.

 

(Liga.net)