Osman Şahbaz Muğla Üniversitesinde ” Gelişen Türk Macar İlişkileri ve Mevcut Fırsatlar” Adlı Konferans verdi

21 Mart 2014 Kapalı Yazar: admin

IMG_2817
Konferans öncesinde, Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Macaristan Ankara Büyükelçisi Dr. János Hóvári ve Fahri Konsolos Osman Şahbaz ile birlikte Türk Macar Akademik İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ( TÜMACAM)’nin açılışını yaptı.

Açılışa Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Rektör Vekili Prof.Dr. Yusuf Ziya Erdil, Muğla Ticaret ve Sanayi Oadsı Başkanı Bülent Karakuş, Dekan Prof.Dr. Pervin Çapan, TÜMACAM Müdürü Prod.Dr.Melek Çolak, Prof.Dr. Bayram Akça, Prof.Dr. Sultan Tulu, Doç.Dr. Özgür Yıldız, Yard.Doç.Dr.Fatma Şahan da katıldı.

Açılışın ardından Macaristan Ankara Büyükelçisi Dr. János Hóvári ” Tarih Boyunca Macarlar ve Türkler” , Fahri Konsolos Osman Şahbaz ise, ” Gelişen Türk Macar İlişkileri ve Mevcut Fırsatlar” adlı konferans verdi.

TÜRK MACAR İŞBİRLİĞİ

Açılışta Vali Hakan Güvençer; Bugün mütevazı bir şekilde tohumunu attığımız TÜMACAM’da iki dost el güzellikler üretmek adına bir araya gelecektir dedi.

Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu ve Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı konuşmasında;

Macaristan’da güçlü, kararlı, dinamik işadamlarına destek veren Başbakan ve hükümet bulunuyor Bu hükümetin programında “Doğu Politikası” önemli bir yer tutuyor. Bunun en önemli ayaklarından birisi de Türkiye’dir. Bu fırsatın Türk ve Macar işadamlarınca iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.Bunun için bizler bugün Muğla’dayız.

Macarlarla “teknoloji, inovasyon, bilim, enerji, hayvancılık ve tarım” alanında ortaklıklar kurmalıyız

Macar Hükümeti geçtiğimiz dört yıl içerisinde bu doğu politikası projeksiyonunu başarılı bir şekilde uyguladı. Doğuya açılım stratejisinin köprüsü de tabi ki Türkiye’dir. Son yıllarda Macaristan ile Türkiye arasında başdöndürücü hızla çok güçlü işbirlikleri oluşuyor. Geçtiğimiz yıl Budapeşte’de Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul’da Macar Kültür Merkezi açılışları yapıldı. Bu işbirlikleri ekonomimize, ticaretimize, eğitimimize ve sosyal hayatımıza da yansımaya devam ediyor. Macaristan Başbakanı Orban Viktor’un ” Türkiye bizim için Orta Doğu’ya açılan köprümüzdür” sözü çok önemlidir. Macaristan da Türkiye’nin Batı’ya açılan köprüsüdür.

Macaristan’da yapılacak öncelikli yatırım alanları tarım, hayvancılık, jeotermal turizmi, üniversite eğitim sektörü, kara hava su taşımacılığı, lojistik, seracılık ve emlak sektörü olabilir. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi şimdilik 2 milyar dolar mertebelerindedir. Ancak bu her iki ülkede bulunan potansiyelin çok altındadır. İnanıyorum ki bu hedeflenen noktaya hep birlikte çalışarak ulaşacağız. Hedef ise 5 milyar dolar konulmuştur. Bu potansiyel her ülke sanayicisinde ve girişimcisinde mevcuttur.

Cazip Fırsatlar Sunan Macaristan’da Ortaklıklar Yapmalıyız

İhracata dayalı ekonomisi bulunan Macaristan’daki yabancı sermayeli şirketler ihracatta büyük bir paya sahipler. Audi, Opel ve Mercedes otomobil markaları toplam ihracatın %17’sini yapmaktadır. İşçi maliyeti AB içerisinde en düşük ikinci ülke durumundadır. Dünyadaki farklı ekonomik krizlere rağmen Macaristan’a yabancı sermaye gelmeye devam ediyor. Bugün Macaristan’a yatırım yapmanın tam zamanıdır. Kullanılmayan fırsat ve imkanlar var. Bunları harekete geçirmeliyiz.

Macaristan’da Tarım ve Hayvancılığa Yatırım Çok Cazip ve Karlı

Her mevsim yağış alan verimli ovalar ve topraklarının %70’i ekilebilir alana sahip Macaristan’da ziraat, tarım ve hayvancılğa yatırım yapılabilir. Hayvancılık ve tarım alanında Macaristan’ın geçmişten gelen kültür altyapısı bulunmakta. Macaristan’da hastalıklardan ari çiftlik satın alınabilir ve kalifiye işgücü de bulunmaktadır. THY şimdi Budapeşte’ye günde üç sefer yapmaktadır.Macaristan şimdi Türkiye’ye daha yakın. Benim doğduğum şehir Kayseri ile Miskolc şehirleri işbirliklerini her alanda sürdürüyor, güçlendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda geniş bir işadamı heyeti ile Miskolc ve Budapeşte’ye yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere ziyarette bulunacağız. Türkiye ile Macaristan hükümetleri arasında imzalanan ” Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliği Programı” çerçevesinde 2014- 2015 eğitim- öğretim yılına yönelik 50 lisans, 50 yüksek lisans, 30 doktora, 20 kısa dönem olmak üzere öğrenci

bursu imkanı mevcut. Bir öğrencinin ihtiyacı olan tüm imkanlar sunulmaktadır bu bursun içerisinde. Sizler için sunulan bu burs imkanı lütfen kullanalım dedi.

Büyükelçisi Dr. János Hóvári ; Geçmişimiz ortak İnşallah geleceğimiz de ortak olacaktır. Bizim konumuz, ortak tarihimiz, tarih boyunca Türkler ve Macarlardır. Dört temel üzerine inşa edelim. Şöyle ki; Macarların Türkler ile akrabalığı, Macarlar ve Türkler arasında tarihsel bağlantılar, soğuk savaş zamanında Macarlar ve Türkler arasındaki münasebetler ve şimdiki durumumuz. Diller arasında olduğu gibi toplumlar arasında da akrabalık vardır. Türkler Orta Asya’nın güneyinde Macarlar ise kuzeyinde yaşadı dedi.