Önemli Duyuru

23 Nisan 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

Ukrayna’da ve özellikle başkent Kiev’de son dönemde bazı aşırı çevrelerden kaynaklandığı anlaşılan ırkçı ve yabancı düşmanı olaylarda artış gözlenmektedir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından yapılan 25 Şubat 2008 tarihli duyuru ile Ukrayna’daki Türk toplumuna bilgi sunulmuştur.

Bu çerçevede, ırkçı veya yabancı düşmanı saldırılara uğrayan veya bu yönde kendini tehdit altında hisseden vatandaşlarımızın öncelikle ve ivedilikle Ukrayna makamlarına başvurmaları, ayrıca, Büyükelçiliğe veya Odesa Başkonsolosluğu’na bilgi vermeleri önerilmiş; konunun uluslararası  kuruluşlar nezdinde izlenmekte olduğu belirtilmişti.

Bu bağlamda, aşağıdaki unsurlar dikkatlerine sunulur:

           AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) dönemsel olarak yayınladığı “Nefret Suçları Raporu” uluslararası planda giderek önemli bir referans belgesi haline gelmektedir. Bu raporda vatandaşlarımızın karşılaştıkları nefret suçu kapsamına girecek nitelikte söylem ve eylemlerin yer alması önem taşımaktadır.

           Nefret Suçları Raporu’nda yer almak üzere doğrudan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından İngilizce olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

           STK temsilcilerinin ODIHR’de temas edebilecekleri yetkilinin adı ve temas bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Azra Junuzovic

Hate Crime Reporting Officer

Tolerance and Non-Discrimination

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

Phone: ++ 48 22 520 06 00 ext. 1187

Mobile: ++ 48 695 909 903

Fax:     ++ 48 22 520 06 05

Email: [email protected]

Bu çerçevede, Ukrayna’daki vatandaşlarımıza yönelik nefret suçu kapsamında ırkçı veya yabancı düşmanı bir olayın meydana geldiği öğrenildiğinde, olayın Ukrayna makamları nezdinde izlenmesinin yanısıra, Nefret Suçları Raporu’nda yer almasını teminen, bir STK tarafından yukarıda temas bilgileri kayıtlı yetkiliye de bildirilmesi ve bu girişim hakkında Büyükelçiliğe bilgi verilmesi uygun olacaktır.