İnşaat Sektörünü Krize Karşı Koruyacak Tasarı, Parlamentoda

14 Kasım 2008 Kapalı Yazar: admin

Kommersant gazetesinin bildirdiğine göre, yasada, öncelikle,
yarım kalan inşaatların devlet yardımıyla tamamlanması konusu ele alınıyor. Buna
göre, yüzde 70’i tamamlanmış olan konutların tamalanması bu yıl, yüzde 50’si
inşa edilmiş olan konutların tamamlanması ise, önümüzdeki yıl ele alınacak. Bu
konutlara parasal yardım öncelikle bütçeden, daha sonra da, istikrar fonunda
karşılanacak. İnşaatlara kaynak tahsisinde yetkili makam, İmar ve Bölgesel
Kalkınma Bakanlığı oldu. Yasada ayrıca, toprak alımı ve inşaat izinlerinin
alınması gibi süreçlerin basitleştirilmesi gibi hususlar yer alıyor.

 

Bununla birlikte, yasaya belli çevrelerden itirazlar geldi.
Bazı inşaatçılar, sektörün temel sorunlarından birinin ithal inşaat
malzemelerine uygulanan yüksek vergiler olduğunu, bu vergilerin azaltılması
durumunda konut fiyatlarının da ucuzlayacağını dile getiriyorlar. İnşaat
sektörünü krizin etkilerinden kurtaracak bir yasa tasarısına prensipte hiçkimse
karşı olmadığı halde, yasanın parlamentoda iyice işlenmesi gerektiği
belirtiliyor. 

 

(Korrespondent.net