İnşaat Sektörünü Krize Karşı Koruyacak Tasarı, Parlamentoda

14 Kasım 2008 Kapalı Yazar: admin

Kommersant gazetesinin bildirdiğine göre, yasada, öncelikle, yarım kalan inşaatların devlet yardımıyla tamamlanması konusu ele alınıyor. Buna göre, yüzde 70’i tamamlanmış olan konutların tamalanması bu yıl, yüzde 50’si inşa edilmiş olan konutların tamamlanması ise, önümüzdeki yıl ele alınacak. Bu konutlara parasal yardım öncelikle bütçeden, daha sonra da, istikrar fonunda karşılanacak. İnşaatlara kaynak tahsisinde yetkili makam, İmar ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı oldu. Yasada ayrıca, toprak alımı ve inşaat izinlerinin alınması gibi süreçlerin basitleştirilmesi gibi hususlar yer alıyor.

 

Bununla birlikte, yasaya belli çevrelerden itirazlar geldi. Bazı inşaatçılar, sektörün temel sorunlarından birinin ithal inşaat malzemelerine uygulanan yüksek vergiler olduğunu, bu vergilerin azaltılması durumunda konut fiyatlarının da ucuzlayacağını dile getiriyorlar. İnşaat sektörünü krizin etkilerinden kurtaracak bir yasa tasarısına prensipte hiçkimse karşı olmadığı halde, yasanın parlamentoda iyice işlenmesi gerektiği belirtiliyor. 

 

(Korrespondent.net