İnşaat Sektörünü Krizden Kurtarma Yasası Kabul Edildi

26 Aralık 2008 Kapalı Yazar: admin

Sözkonusu yasa, kriz nedeniyle inşaatı tamamlanamamış olan
binalardan yüzde 70 oranında inşa edilmiş olanlara 2009; yüzde 50 ve üstü
oranında tamamlanmış olanlara ise 2010 yılında kaynak ayırılmasını öngörüyor.
Diğer taraftan, yüzde 50’den azı tamamlanmış olan inşaatların, ancak belirtilen
birinci ve ikinci katerorideki inşaatlara kaynak aktarılma sürecinin
tamamlanmasından sonra finanse edilmesi kabul edildi. 

Yasada, tamamlanmamış inşaatların finanse edilmesinde devlet
bütçesinden, İstikrar Fonu’ndan, yerel bütçelerden ve ayrıca gerçek ve tüzel
kişilerin yatırımlarından yararlanılması öngörülüyor. 

Yasada ayrıca, 1 Ocak 2012 tarihine kadar kredi ve finans
kuruluşlarının, inşaat faaliyetleri yürütecek olan firmalara uygun şartlarda
kredi vermesini sağlayacak olanakların yaratılması öngörülüyor. 

 

(Korrespondent.net)