Mezarlık Pazarı

18 Haziran 2008 Kapalı Yazar: admin
"Gazeta 24"ün web sitesinde yer alan haberin ilk cümlesi, durumu iyi özetliyor: "Kiev'de yaşamak kadar, ölmek de pahalı". Kiev'de mezarlarda yer bulmanın hemen hemen imkansız hale gelmesi ve yeni mezarlık alanlarının yapılmaması, eski mezar alanlarının başkalarına pazarlanmasını başlı başına bir sektör haline getirdi. Haberde, Kiev ve çevresindeki altı mezarlıktan sadece iki tanesinin tamamen girilebilir durumda olduğunu, bunların da şehir merkezine uzak noktalar olmalarından ötürü, ziyaretçilerinin pak fazla olmadığı belirtiliyor ve buralarda çok eskiden ölmüş olan kişilerin mezarlarının kimi zaman, bizzat mezarlık yönetimi tarafından "boş mezar" denilerek pazarlandığı ifade ediliyor. Diğer taraftan, pek çok kişi de, akrabalarının mezarlıklarını, iki bin doalrdan oniki bin doalra değişen fiyatlarala satıyorlar. İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, elinde akrabasının ölüm belgesine ve gömülme belgesine sahip olan kişinin o mezarın sahibi olarak kabul edildiğini ve bu kişilerin yaptıkları işlemlerin de denetiminin zor olduğunu söylüyor. 
 
Mezarlıklarda yer bulunamaması ve mezar fiyatlarının artması nedeniyle Kievlilerin yaklaşık yüzde yirmibeşinin, ölümden sonra mezarlık yerine krematoryuma (fırın) gittiğini de burada hatırlatalım. 
(www.24.ua – TUİD)