Kuşak çatışması krizi körüklüyor

8 Ekim 2012 Kapalı Yazar: tuidnews

Küresel kriz, kuşaklar arasındaki çatışmadan nasibini alıyor. Savaş dönemi çocukları ile genç nesiller arasındaki düşünce farkı krizin çözümünün önüne geçiyor.

2008 yılında başlayan ekonomik kriz kademe kademe tüm dünyayı etkisi altına alırken kuşaklar arasındaki görüş farkı krizi tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Savaş döneminde bebek olan bugünün orta yaş üstü nesli, yaşadıkları dönemde ayakta kalabilmek için dişinden tırnağından arttırmayı hayat alışkanlığı haline getirirken, şimdi ekonomik büyüme için büyük tehdit olarak görülüyorlar.

İkinci dünya savaşında doğan neslin tasarruflar ile kurdukları zengin dünya bugün büyük sıkıntılar içinde. Özellikle dünyanın önde gelen ekonomileri İngiltere, Almanya ve Japonya bu noktada en önemli örnekler olarak göz önüne çıkıyor.

Şimdi dünya nüfusunun yüzde 41’lik kısmını oluşturan ve baby boomers olarak adlandırılan savaş çocukları daha önceki tecrübelerine dayanarak yeni bir kriz döneminde yeniden alım alışkanlıklarını değiştirip tasarrufa yöneldikleri için yeni nesil tarafında ekonominin büyümesinin önünde engel olmak ile itham ediliyorlar.

Buna karşılık orta yaş üzeri kesimde genç nesli fazla harcama yapmakla suçluyor. Kazançların üzerinde yapılan harcamalar ile deliğin büyüdüğüne dikkat çekiyorlar.

Oldukça ciddi krizleri atlatan boomers dönemi insanları mevcut nesil için endişelerini dile getirmekten geri durmuyorlar.

Nesiller arasındaki çatışma piyasa hareketlerinde de sert ayrışmaya neden oluyor. Genç çalışanlar reel faiz oranlarını düşürerek enflasyonun artmasına neden olurken borç üzerinden bir yaşan inşa ederken, orta yaş ve üstü olan kesimde tasarruf ile ayakta kalmanın yolunu arıyor.