Kırım Temsilciliğimiz Açıldı!

15 Ekim 2008 Kapalı Yazar: admin

Aylardır yürütülen çabaların ürünü olan Kırım Temsilciliğimiz,
11 Ekim Cumartesi günü saat 3’te düzenlenen törenle açıldı. Törene Ukrayna
Devlet Başkanlığı Kırım Özerk Bölgesi Temsilcisi ve Yardımcısı, Kırım Özerk
Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Simferopol Fahri
Konsolosu ile  Yönetim Kurulu Başkanımız Ercan Bekar, Yönetim Kurulu Başkan
Vekilimiz Necmi Doğan, Harkov Temsilcimiz Zeki Aşkar, Kırım Temsilcimiz Cengiz
Tutkun ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gökhan Yahşı ve Aybek Dinç ve Kırım
bölgesinde bulunan 40’a yakın işadamımız katıldı. Törende konser veren bir
orkestra, katılanlara güzel bir gün yaşattı.

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ercan Bekar, yaptığı konuşmada,
Türkiye Ukrayna ilişkilerine ve Ukrayna’nın Türk yatırımcılar açısından taşıdığı
öneme değindi ve Ukrayna’da iş yapan Türkler açısından örgütlenmenin taşıdığı
önemi anlattı. Ercan Bekar, Türkiye ile Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin tarihsel ve
kültürel açıdan çok yakın ilişki içinde olduklarını, TUİD sayesinde, bu
yakınlığın ekonomik alana da taşınacağını vurguladı. Türkiye’nin gerek
Ukrayna’yla gerekse Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım bölgesi ile halihazırda
yoğun ekonomik ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatan Bekar, TUİD’in Kırım
temsilciliğinin, gerek burada sayısı yüzü geçen Türk işadamlarının biraraya
gelerek ortak bir çatı altında seslerini duyurmaları konusunda, gerekse Türkiye
ile Ukrayna arasında köprülerin kurulması ve mevcut bağların sıkılaşması
konusunda çok önemli bir işlev üstleneceğinin altını çizdi.  

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Necmi Doğan da konuşmasında,
yerel temsilciliklerin kurulması konusunda buharlı lokomotif örneğini vererek,
kendilerinin Kırım’a rayları döşeyerek bir buharlı lokomotif getirdiklerini,
lokomotife ilk kömürü atarak ocağı tutuşturduklarını, bundan sonra lokomotifin
ocağının sönmemesi ve yol almasının yerel temsilciliklerin çabalarına bağlı
lduğunu söyledi ve her üyenin bir kürek kömür artmasının, lokomotifin süratle
yol almasını sağlayacağını dile getirdi. Ukrayna’daki Türk işadamlarının bir tek
çatı altında örgütlenmelerinin büyük bir gereklilik olduğunu, zira Türk
işadamlarının belli konularda karşılaştıkları sorunları birbirleriyle dayanışma
halinde çözeceklerini belirten Necmi Doğan, örgütlenmenin önemini, kendi mesleki
tecrübelerine dayanarak anlattı. Odesa temsilciliğinin açılmasına bir ay
kaldığını müjdeleyen Doğan, temsilcilik yapılanmaları hakkında da bilgi verdi.
Doğan, temsilciliklerin yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru
örgütlenme sisteminin ürünü olduklarını, başka bir deyişle merkezden yerel
örgütlere yönetim konusunda bir dayatmanın olmadığını ve olmayacağını, yerel
temsilciliklerin tam demokratik şartlar altında çalışacaklarını belirtti. Yerel
temsilciliklerde en kısa sürede seçimlerin düzenleneceğini ve bu seçimlerde
temsilciliğin başkanı olarak seçilenlerin derneğin merkez yürütme kuruluna da
otomatik olarak üye olacaklarının altını çizen Doğan, bu kişilerin, temsilcilik
başkanı olarak seçilenlerin dernek yönetim kurulu başkanlığına da seçilme
şanslarının olduğunu vurguladı. 

 

Kırım Temsilcimiz Cengiz Tutkun, konuşmasında, TUİD’in Kırım
açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Tutkun, TUİD’in Kırım temsilciliğinin
birinci işlevinin Kırım’daki Türk işadamlarının bir araya gelerek güç
oluşturmaları olduğunu vurguladı. Cengiz Tutkun, ayrıca, TUİD’in Kırım’da açtığı
temsilcilik sayesinde gerek Kırım bölgesinde yatırım yapmayı düşünen Türkler,
gerekse Türkiye’de iş yapmayı düşünen Ukraynalı işadamlarının kendilerine
rehberlik yapacak önemli bir yapıya kavuştuklarının altını çizdi. Cengiz Tutkun,
konuşmasında, TUİD’in yerine getirdiği en önemli işlevlerden birinin de Türk
insanının  ve Türk ürünlerinin Ukrayna’da iyi bir imaja sahip olmasına katkıda
bulunmak olduğunu belirtti. 

 

Kırım Temsilciliğimizin kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanımız
Ercan Bekar’ın maddi katkılarının yanısıra, Kırım Temsilcimiz Cengiz Tutkun’un
uzun süren özverili çalışmaları etkili oldu. TUİD olarak, Kırım Temsilcimiz
Cengiz Tutkun’u kutluyor, kendisine ve Kırım Temsilciliğine başarılar diliyoruz.
 

TUİD

 

Açılış töreninden kareler için lütfen burayı tıklayın