Kırım Temsilciliğimiz Açıldı!

11 Ekim 2008 Kapalı Yazar: admin

Aylardır yürütülen çabaların ürünü olan Kırım Temsilciliğimiz, 11 Ekim Cumartesi günü saat 3’te düzenlenen törenle açıldı. Törene Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Özerk Bölgesi Temsilcisi ve Yardımcısı, Kırım Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti Simferopol Fahri Konsolosu ile  Yönetim Kurulu Başkanımız Ercan Bekar, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Necmi Doğan, Harkov Temsilcimiz Zeki Aşkar, Kırım Temsilcimiz Cengiz Tutkun ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gökhan Yahşı ve Aybek Dinç ve Kırım bölgesinde bulunan 40’a yakın işadamımız katıldı. Törende konser veren bir orkestra, katılanlara güzel bir gün yaşattı.

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ercan Bekar, yaptığı konuşmada, Türkiye Ukrayna ilişkilerine ve Ukrayna’nın Türk yatırımcılar açısından taşıdığı öneme değindi ve Ukrayna’da iş yapan Türkler açısından örgütlenmenin taşıdığı önemi anlattı. Ercan Bekar, Türkiye ile Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin tarihsel ve kültürel açıdan çok yakın ilişki içinde olduklarını, TUİD sayesinde, bu yakınlığın ekonomik alana da taşınacağını vurguladı. Türkiye’nin gerek Ukrayna’yla gerekse Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım bölgesi ile halihazırda yoğun ekonomik ilişkilerinin bulunduğunu hatırlatan Bekar, TUİD’in Kırım temsilciliğinin, gerek burada sayısı yüzü geçen Türk işadamlarının biraraya gelerek ortak bir çatı altında seslerini duyurmaları konusunda, gerekse Türkiye ile Ukrayna arasında köprülerin kurulması ve mevcut bağların sıkılaşması konusunda çok önemli bir işlev üstleneceğinin altını çizdi.  

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Necmi Doğan da konuşmasında, yerel temsilciliklerin kurulması konusunda buharlı lokomotif örneğini vererek, kendilerinin Kırım’a rayları döşeyerek bir buharlı lokomotif getirdiklerini, lokomotife ilk kömürü atarak ocağı tutuşturduklarını, bundan sonra lokomotifin ocağının sönmemesi ve yol almasının yerel temsilciliklerin çabalarına bağlı lduğunu söyledi ve her üyenin bir kürek kömür artmasının, lokomotifin süratle yol almasını sağlayacağını dile getirdi. Ukrayna’daki Türk işadamlarının bir tek çatı altında örgütlenmelerinin büyük bir gereklilik olduğunu, zira Türk işadamlarının belli konularda karşılaştıkları sorunları birbirleriyle dayanışma halinde çözeceklerini belirten Necmi Doğan, örgütlenmenin önemini, kendi mesleki tecrübelerine dayanarak anlattı. Odesa temsilciliğinin açılmasına bir ay kaldığını müjdeleyen Doğan, temsilcilik yapılanmaları hakkında da bilgi verdi. Doğan, temsilciliklerin yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru örgütlenme sisteminin ürünü olduklarını, başka bir deyişle merkezden yerel örgütlere yönetim konusunda bir dayatmanın olmadığını ve olmayacağını, yerel temsilciliklerin tam demokratik şartlar altında çalışacaklarını belirtti. Yerel temsilciliklerde en kısa sürede seçimlerin düzenleneceğini ve bu seçimlerde temsilciliğin başkanı olarak seçilenlerin derneğin merkez yürütme kuruluna da otomatik olarak üye olacaklarının altını çizen Doğan, bu kişilerin, temsilcilik başkanı olarak seçilenlerin dernek yönetim kurulu başkanlığına da seçilme şanslarının olduğunu vurguladı. 

 

Kırım Temsilcimiz Cengiz Tutkun, konuşmasında, TUİD’in Kırım açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Tutkun, TUİD’in Kırım temsilciliğinin birinci işlevinin Kırım’daki Türk işadamlarının bir araya gelerek güç oluşturmaları olduğunu vurguladı. Cengiz Tutkun, ayrıca, TUİD’in Kırım’da açtığı temsilcilik sayesinde gerek Kırım bölgesinde yatırım yapmayı düşünen Türkler, gerekse Türkiye’de iş yapmayı düşünen Ukraynalı işadamlarının kendilerine rehberlik yapacak önemli bir yapıya kavuştuklarının altını çizdi. Cengiz Tutkun, konuşmasında, TUİD’in yerine getirdiği en önemli işlevlerden birinin de Türk insanının  ve Türk ürünlerinin Ukrayna’da iyi bir imaja sahip olmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti. 

 

Kırım Temsilciliğimizin kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanımız Ercan Bekar’ın maddi katkılarının yanısıra, Kırım Temsilcimiz Cengiz Tutkun’un uzun süren özverili çalışmaları etkili oldu. TUİD olarak, Kırım Temsilcimiz Cengiz Tutkun’u kutluyor, kendisine ve Kırım Temsilciliğine başarılar diliyoruz.  

TUİD

 

Açılış töreninden kareler için lütfen burayı tıklayın