Kırım Cumhuriyetinin bütçe-finans sistemi esas prensipleri

17 Mart 2014 Kapalı Yazar: admin

kirim-cumhuriyetinin-butce-finans-sistemi-esas-prensipleri
Kırım Parlamento basın sitesinde yer alan habere göre;Kırım Cumhuriyetinin bütçe-finans sistemi prensipleri belirlenmiştir. İlgili karar 17 Martta yapılan Kırım Parlamento toplantısında alınmıştır.

Ayrıca, Kırım Bankası ile ilgili Geçici Kararname onaylanmıştır.

Geçici Kararnameye göre, Kırım Bankasının ana amaçları aşağıdaki gibidir:
Parasal dönüşüm dayanaklılığın korunması ve sağlanması;
Banka sisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi;
Etkili ve aralıksız hesap sistem işlevselliği sağlanması.

Kırım Cumhuriyetinde nakit paranın kullanım organizasyonu ve kullanımından çıkarılması işleminin sadece Kırım Bankası tarafından yapılması.

Kırım Bankası, komisyon almadan, Kırım Cumhuriyetinin bütçe, yerel yönetim bütçeleri ve Kırım Cumhuriyetinin bütçe dışı fonlarındaki para hareketlerinin kontrolü, ayrıca devletin borçları ile ilgili işlemleri gerçekleştirmesi.

Kırım Bankasının faaliyet amacı kar elde etmek değildir.

Kırım Bankası, Kırım Özerk Cumhuriyetinin Parlamentosuna karşı sorumlu olup, Kırım Cumhuriyeti Anayasasının verdiği yetkilerin sınırları içinde kalarak faaliyetlerinde bağımsız sayılacak.

Kırım Bankasının başkanı, Kırım Özerk Cumhuriyetinin Parlamentosu tarafından oy çokluğu ile 5 yılı geçmemek şartı ile atanacaktır.

Kırım Cumhuriyetinin resmi para birimi,“Rus rublesi” olup, Geçici Kararnamesinin 48.maddesine göre 1 ocak 2016 tarihine kadar Ukrayna grivnası resmi para birimi sayılacaktır.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunun kararına göre Kırım Özerk Cumhuriyeti Finans Bakanlığına karşı aşağıdaki organlar sorumludur:

Kırım Özerk Cumhuriyetinde, Ukrayna Hazine Genel müdürlüğü ve Kırım Özerk Cumhuriyetinde bulunan diğer Hazine organları;
Kırım Özerk Cumhuriyetinde, Gelirler Bakanlığının Genel müdürlüğü ve Kırım Özerk Cumhuriyetinde bulunan diğer vergi organları;
Kırım Özerk Cumhuriyetinde Devlet Mali Müfettişliği ve onun bölgesel organları.
Yukarıda belirtilen organların yerleşimi, çalışan sayısı ve makamları değişmemektedir.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosunun ‘’Kırım Özerk Cumhuriyeti bütçe sistem çalışması’’ Kararnamesine göre; kurum çalışanlarına maaş ödenecek, sosyal ödemeler ile ilgili birincil giderleri karşılanacak,Kırım’da faaliyet gösteren müteşebbisler ve oturan vatandaşlar Ukrayna mevzuatında 2014 yılı için öngörülen miktar ve sürelerde vergi, harç, resim v.s. ödemelerini yapacaklar.

Ukrayna Bütçe Kanunun 29.-30. maddelerinde belirtilen gelir kaynakları (Devlet bütçe geliri) ve Ukrayna mevzuatına göre ödenmesi gereken diğer vergi ve harçlar, Kırım Özerk Cumhuriyetinin gelir hesaplarına yatırılmalıdır.

Kırımın bütçe sisteminin aralıksız çalışabilmesi amacı ile gereken miktarda finans yardımın sağlanması amacıyla Kırım Bakanlar Kurulu, Rusya Federasyonuna başvuru tasarısını hazırlamalıdır.

Kırım Cumhuriyetinde bütçe ve vergilendirme alanlarında norm ve hukuki tutanaklar hazırlanana kadar Kırım Özerk Cumhuriyetinde, Ukrayna Bütçe ve Vergilendirme Kanunları geçerli olacaktır.
QHA