Kiev Büyükelçisi Erdoğan İşcan’ın Konuşması

5 Mart 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

Büyükelçi Erdoğan İşcan’ın konuşması

TUİD Genel Kurulu

Kiev, 1 Mart 2008

 

Değerli TUİD üyeleri,

 

TUİD Genel Kurulu’na hitap etme fırsatı verildiği için teşekkür ederim. Burada bulunmaktan onur duyuyorum.

 

TUİD, kuruluşundan bu yana, amaçlarını gerçekleştirme yolunda aşama kaydederek başarılı bir temel oluşturmuştur. Şimdiye kadar bu yönde çaba gösterdiğini memnuniyetle gözlediğim yönetimleri kutluyorum. Bu Genel Kurul ile görevi sona erecek olan yönetime de sağladığı ilerlemeler için takdirlerimi sunuyorum. Bugün burada demokratik koşullarda yapılacağına kuşku duymadığım seçimler sonucunda oluşacak yeni yönetimin de aynı anlayışla TUİD üyelerinin ortak çıkarları doğrultusunda çalışmaları sürdüreceğine inanıyorum.

 

Tüm üyelerin, bugün seçimlere katılarak ortaya koyacakları tercihin yanısıra, her zaman TUİD çalışmalarına etkin biçimde katılmalarının, gerektiğinde yapıcı eleştirileriyle yönetime yol gösterici olmalarının, sivil toplumun işleyişinin temelini oluşturduğunu düşünüyorum.

 

Biz de, Büyükelçilik olarak, bu anlayışla, TUİD’in çalışmalarına destek olmayı sürdüreceğiz.

 

Değerli TUİD üyeleri,

 

Günümüzde iş dünyasının sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumun gereksinimlerine yanıt verecek hizmet üretmesi, çağdaş yaşamın gittikçe güçlenen bir boyutudur. Ukrayna’da yatırımı olan bir çok firmamızın bu anlayışla projeler gerçekleştirdiklerini biliyorum. Bundan gurur duyuyorum. Türkiye-Ukrayna ekonomik işbirliğinin köprü kuruluşu olan TUİD’in de bu alanda yürüttüğü çalışmalar, Ukrayna toplumuna yararlı katkıda bulunmakta, ayrıca TUİD’in güvenilirliğini de güçlendirici etkide bulunmaktadır. Dün Kiev’de bir hastanenin TUİD tarafından yenilenen Acil Servis Bölümü’nün açılışında bulunmaktan onur duydum. Bu yöndeki çalışmaların sürmesini diliyorum.

 

Değerli TUİD üyeleri,

 

Son dönemde hem Türkiye’de hem de Ukrayna’da önemli gelişmeler oldu. 2007’de her iki ülkede de yapılan seçimler sonucunda siyasi yapılar yeniden şekillendi. Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile Ukrayna’da yapılan parlamento seçimleri nedeniyle 2007’nin büyük bölümünde ikili ilişkilerimizde üst düzey siyasi diyalog bakımından göreli bir durgunluk dönemi yaşandı. Ocak 2007’de Başbakan Yanukoviç’in ülkemizi, Mart 2007’de Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in ve Nisan 2007’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in Ukrayna’yı ziyaretleri sonrasında yıl sonuna kadar ikili ziyaret gerçekleşmedi.

 

Bu arada, Devlet Başkanı Yuşçenko KEİ Zirvesi için Haziran 2007’de İstanbul’a, Dışişleri Bakanı Yatsenyuk da yine KEİ Bakanlar Konseyi için Ekim 2007’de Ankara’ya gitti. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları toplantısı için Ekim 2007’de Kiev’e geldi.

 

Bu yıl üst düzey siyasi temaslara ivme kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun ilk adımını, Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın AB ve Karadeniz Ülkeleri Toplantısı vesilesiyle 14 Şubat’ta Kiev’i ziyareti oluşturdu. Dışişleri Bakanı, burada Başbakan Yardımcısı Nemyrya ve Dışişleri Bakanı Ohryzko ile görüştü. TUİD’i ziyaret ederek sizlerle görüş alışverişinde bulundu. Gösterdiğiniz konukseverlik için teşekkürlerimi yinelerim.

 

Önümüzdeki dönemde, Ukrayna’daki siyasi koşullardaki gelişmelere bağlı olarak, izleyen üst düzey ziyaretleri planlayacağız. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan ziyaretlerinin gündemde olduğunu belirtmek isterim.

 

Ekonomik ilişkilerimiz bakımından önem taşıyan ve kısaca karma ekonomik komisyon olarak adlandırdığımız mekanizmanın da işlerliğini sürdürmesi yönünde çaba göstereceğiz. Hükümet ve özel kesim temsilcilerini bir araya getiren bu oluşum, ekonomik ilişkilerde karşılaşılan makro düzeydeki sorunların ve firmalarımızın karşılaştığı mikro düzeydeki güçlüklerin aşılması sürecine katkı sağlayan bir işlev yerine getirmektedir. Türkiye tarafında, önceki dönemde olduğu gibi, yine Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen eş-başkan olarak belirlenmiştir. Buna karşılık, yeni Ukrayna Hükümeti bu komisyona Ukrayna tarafının eş-başkanını henüz belirlememiştir. Önceki eş-başkan Başbakan Yardımcısı Rybak’ı ziyaret ettiğimde heyetimizde TUİD temsilcisinin de yer aldığını hatırlayacaksınız. Bu kez de, Ukrayna Hükümeti’nin belirleyeceği eş-başkana yapacağım ziyareti TUİD temsicisi ile birlikte gerçekleştirmeyi amaçlıyorum.

 

Değerli TUİD üyeleri,

 

Ukrayna siyasi ve ekonomik anlamda zorlu bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Ülkenin tarihsel nedenlere dayalı siyasi yapısı ve sosyolojik özellikleri dikkate alındığında, 17 yıl öncesine kadar parçası olduğu SSCB’den miras kalan otoriter siyasi sistemin ve merkezi planlamaya dayalı ekonominin uluslararası standartlara uyumu sürecinde ilerlemenin kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu arada, demokratik kurumların oluşturulması ve serbest piyasa ekonomisi koşullarının geliştirilmesi alanında bağımsızlıktan bu yana gerçekleşen ilerlemenin de küçümsenmemesi gerekir. Bugünkü Ukrayna’nın, 1990’ların başlarındaki Ukrayna’dan çok farklı olduğu kuşkusuzdur. Öte yandan, önümüzdeki dönemde bu konuda atılması gereken çok kapsamlı adımlar bulunduğu da gerçektir.

 

Ukrayna’da hukuk altyapısının büyük ölçüde yeniden yapılanması gerekmektedir. Anayasa’nın Avrupa Konseyi standartlarına göre yenilenmesi beklenmektedir. Devlet Başkanı bu amaçla bir Anayasa Komisyonu oluşturmuştur. Mevcut yasalar onarılmalı ve yasal boşluklar yeni yasalar ile doldurulmalıdır. Ticaret ve yatırımlar ile ilgili yasaların kapsamlı biçimde geliştirilmesi, vergi sisteminin yenilenmesi, gümrük uygulamasının çağdaş standartlara kavuşturulması, döviz rejiminin ve finans sektörünün liberalleştirilmesi, ayrıca, yolsuzluğun önlenmesine yönelik önlemlerin geliştirilerek etkin biçimde uygulanması, önümüzdeki dönemin öncelikleri arasındadır. Doğallıkla, yasal düzenlemelerin geliştirilmesi, bağımsız yargı güvencesi ile tamamlanmalıdır. Bu sürecin ön koşulu ise, siyasi kesimler arasında demokrasi zemininde çoğulculuk ve uzlaşı anlayışına dayalı ortak iradenin oluşmasıdır.

 

Hükümetimiz, Ukrayna’da siyasi istikrarın güçlenmesini ve ekonomik refahın gelişmesini desteklemektedir. Bu öncelikle, dost Ukrayna halkının refahı ve mutluluğu için gereklidir. Ayrıca, ikili işbirliğimizin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır. İkili ilişkilerimiz her alanda gelişmekle birlikte, siyasi istikrarsızlık ve yatırım güvencesi eksikliği, işbirliğinin gelişme hızına sınırlayıcı etkide bulunmaktadır.

 

Ukrayna’nın 5 Şubat’ta DTÖ’ye katılım protokolünü imzalamasını memnuniyetle karşıladık. Protokolün parlamentoda onaylanmasını izleyen 30 gün sonra Ukrayna DTÖ üyesi olacaktır. Ukrayna’nın DTÖ’ye üyeliği, hem ülkelerimiz arasında ticaret ve yatırım  ilişkilerinin gelişmesinde hızlanmaya yol açacak, hem de Ukrayna ekonomisinin dünya ekonomisine tam entegrasyonunu hızlandıracaktır. Türkiye Ukrayna’nın DTÖ üyeliğini başlangıçtan bu yana desteklemiştir.  Bu bağlamda, Ukrayna ile ikili katılım protokolünü 18 Kasım 2004 tarihinde imzalayarak, desteğini somut bir biçimde ortaya koymuştur.

 

Bu çerçevede, Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini de, Ukrayna’nın DTÖ’ye katılım protokolünü imzalamasından önce, Haziran 2007’de başlattığımızı hatırlatmak isterim. Ukrayna’nın AB ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine paralel biçimde biz de bu süreci kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.

 

Değerli TUİD üyeleri,

 

Ukrayna’da sistemin dönüşüm sürecindeki ilerlemenin hızlanması ve ikili işbirliğimizin güçlendirilmesi bağlamında, hükümetler arasında sürdürülen çabaların yanı sıra, sivil toplumun girişimleri de önem taşıyacaktır. Çağdaş demokrasilerde sivil toplumun karar süreçlerinin önemli oyuncuları arasında olduğu kuşkusuzdur.

 

TUİD’in de bu çerçevede, iki ülkede de, hukuk düzenine saygı içinde, demokratik zeminde, karar mekanizmalarını etkileme yeteneğini güçlendireceğine ve üyelerinin ortak çıkarları doğrultusunda işlevlerini geliştirerek sürdüreceğine inanıyorum.

 

Önümüzdeki dönemde, TUİD’in işleyişinin daha etkin kılınması amacıyla, yapılanmasının  gözden geçirilmesine yönelik bir çalışma başlatılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Bu alanda, Ukrayna’da faaliyette bulunan European Business Association, American Chamber of Commerce, British-Ukrainian Chamber of Commerce gibi benzer başarılı örneklerin de dikkate alınması değerlendirilebilir.

 

TUİD, büyük ve çok merkezli bir ülke olan Ukrayna’nın Kiev dışındaki bölgelerinde iş yapan kişi ve kuruluşlarımızı da kapsayıcı niteliğini güçlendirme yönünde çaba göstermelidir. Bu bağlamda geliştirilecek çabaları desteklemeye hazır olduğumu belirtmek isterim.

 

TUİD’in ulaşmakta güçlük çektiği Ukrayna’nın diğer bölgelerinde iş temsilcilerimizin örgütlenme ihtiyacını anlıyorum. Bu ihtiyacın karşılanması toplumumuzun çıkarlarının gereğidir. Ancak, yerel girişimlerin TUİD ile rekabet değil tamamlayıcılık ilkesi temelinde gerçekleşmesi, dayanışmanın bölünmemesi, tersine güçlendirilmesi açısından kaçınılmazdır.

 

Ayrıca, TUİD’in Ukrayna makamları ile temaslarını güçlendirme amacıyla yürüteceği çalışmaları da desteklemekten mutluluk duyacağım. TUİD, hedefleri bağlamında, Ukrayna’da karar süreçlerinin önemli unsurları ile etkili temaslar oluşturacak yöntemleri benimseyerek uygulamayı hedeflemelidir.

 

TUİD Sekreteryası’nın bugünkü koşullarda olanaklar ölçüsünde başarılı bir hizmet yürüttüğünü düşünüyorum. Öte yandan, gelecek için öngörülen hedeflerin etkinlikle gerçekleştirilmesi amacıyla, Sekreterya’nın profesyonel anlayışla güçlendirilmesinin planlanması gerektiğini düşünüyorum.

 

Son olarak, üyelik aidatlarının düzenli ödenmesinin, üyelik ayrıcalığının minimum yükümlülüğü olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu konu artık bir gündem maddesi olmaktan çıkarılmalıdır.

 

Değerli TUİD üyeleri,

 

Genel Kurul’un başarılı geçmesini diliyorum. Görevi sona ermekte olan yönetime takdir ve teşekkürlerimi yineliyorum. Yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Yeni yönetimle ilk fırsatta buluşarak işbirliğimizin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunmayı umuyorum.

 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.