Karısını Traş Etti, Hapsi Boyladı

16 Kasım 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Eşini tıraş eden koca iki yıl hapis cezası aldı

Ukrayna’da eşine az rastlanır bir dava dün sonuçlandı.

 

Karısının saçları da dahil olmak üzere vücudunun tamamını traş eden köylü, iki sene hapis cezasına çarptırıldı.

 

Livov Bölgesi’ndeki Yavorivskogo Köyü’nde yaşayan adı açıklanmayan köylü hakkında eşine kötü davrandığı için kamu davası açıldığı bildirildi.

 

Korrespondent

 

 

Türkiye’de Aile İçi Şiddet.

 

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün 5 coğrafi bölgeyi temsilen 12 ili kapsayan ”Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları” araştırmasına göre, ailelerin yüzde 34’ünde fiziksel şiddet, yüzde 53’ünde de sözlü şiddet uygulanıyor.

 

Bu ailelerde çocukların yüzde 46’sı da fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ebeveynlerin geçmişlerinde fiziksel şiddete maruz kalmış olma oranı ise yüzde 70. Şiddete uğrayanların yüzde 80’i, gördükleri şiddet karşısında yapılacak bir şey olmadığına inanıyor.

 

Kendisine itaat etmemesi durumunda kadını dövmeyi hak olarak gören erkeklerin oranı yüzde 45’lere ulaşırken, aile içi suçların yüzde 87’si, kadınlara karşı işleniyor.

 

Kadınlar, şiddeti yakınındaki erkeklerden ya da aile bireylerinden görüyor. Çalışabilir kadınlardan ancak 3’te birinin istihdam edildiği Türkiye’de 5 milyon sigortalının yüzde 12’sini kadınlar oluşturuyor. Lise ve daha üstü eğitimli 15-24 yaş grubunda bulunan kadınların yüzde 39.6’sı çalışmıyor.

 

Ankara Tabip Odası İşyeri Hekimliği Uzmanı Dr. Vahide Bilir’in, Belediye-İş Sendikası tarafından 2005 yılında yapılan araştırma sonucuna dayanarak verdiği bilgiye göre, dünyada 3 milyar kadın yaşıyor ve her yıl yarım milyondan fazla kadın gebelik ya da doğum sırasında yaşamını yitiriyor.

 

Dünyadaki işlerin yüzde 60’ını yapan kadınlar, toplam gelirin yüzde 10’una, dünya üzerindeki mal varlığının ise yüzde 1’ine sahipler.

 

Türkiye’de okur yazar olmayan yaklaşık 7.5 milyon kişinin 6 milyonunu kız çocukları ve kadınların oluşturuyor. Türkiye’de her 4 kadından biri okuma yazma bilmiyor. Kadınların sadece yüzde 3.9’u üniversite mezunu. Türkiye’de nüfusun yarısı kadın olmasına karşın TBMM’de milletvekili oranı yüzde 6 seviyesinde, yerel yönetimlerde kadın temsil oranı ise binde 5. Kadın kazancı erkek kazancından yüzde 40 daha az.

 

Çocuklar en çok ailede şiddet görüyor  
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nca yayımlanan (UNICEF) rapora göre, dünyada her yıl 275 milyon çocuk şiddete maruz kalıyor.

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan ”Dünya Çocuk Günü”, bu yıl 1 Ekimde kutlanacak.

UNICEF tarafından yayımlanan ”Dünya Çocuklarının Durumu 2007” raporundan derlenen verilere göre, yarın ”Dünya Çocuk Günü”nün kutlanacağı dünyada, çocuklar en çok ailelerinden şiddet görüyor.

Rapora göre, çocuklara yönelik şiddet, fiziksel, yaralama, ihmalkar davranış, sömürü, psikolojik ve cinsel istismar şeklinde gerçekleşiyor. Bunların failleri ise genellikle anne babalar ve ailedeki diğer yakınlar oluyor.

İstismara maruz kalan çocuklar, çoğu kez bunun yol açtığı uzun süreli fiziksel ve psikolojik travmalar yaşıyor.

Çin, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, Kolombiya, Meksika ve Mısır dahil olmak üzere nüfusça kalabalık gelişmekte olan ülkeleri de kapsayan araştırmalara göre, kadınlara yönelik şiddet ile çocuklara yönelik şiddet arasında yakın bir ilişki bulunuyor.

Şiddet içeren ortamlardaki çocuklarda, çoğu kez gece altını ıslatma ve kabus görme gibi travma sonrası stres bozuklukları görülüyor. Ayrıca bu çocukların, alerji, astım, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, depresyon ve huzursuzluk gibi sorunlarla karşılaşma risklerinin, şiddete maruz kalmayan akranlarından daha yüksek olduğu kaydediliyor.

Bu çocuklarda intihara yönelme, uyuşturucu ve alkol kullanma eğilimlerinin daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Kız çocukların istismara maruz kalma olasılıkları erkek çocuklara göre çok daha fazla. Okullarda da yaygın olan şiddet, çoğu kez kızları hedef alıyor

A.A.