Kamu Özel Sektör Ortaklığı Forumu

15 Eylül 2008 Kapalı Yazar: admin
5. Pan
Avrupa Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Forumu:

Ukrayna
Altyapı Yatırımı ve Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları                               Finansmanı –
Ukrayna 2008

 

Kiev
President Hotel

30 Eylül -1
Ekim 2008

 

 

ZİRVE PROGRAMI

 

09.00-09.30 –             Kayıt ve
Hoşgeldiniz Kahvesi

 

09.30- 10.00-  Açılış Konuşması

                        Leonid
Chernovetksy

                        Kiev Belediye
Başkanı

 

                        Bohdan
Danylyshyn

                        Ukrayna
Ekonomi Bakanı

 

10.00 – 10.45  1. OTURUM
: KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI : YENİ PAZARLARDA ALTYAPI FİNANSMANINDA BAŞARIYA
GİDEN YOL HARİTASI

 

Kamu özel sektör ortaklığı- Altyapı finansmanına
yeni yaklaşımlar

·       
Altyapı inşası, bakım, onarım ve modernizasyonunda
Kamu-özel sektör ortaklığının rolü

·       
Ülke yatırım fonlarının altyapı endüstrisindeki önemi

 

Oturum Başkanı

 

Oturum Açılış Konuşması

 

Olexander Sokolovsky

Ukrayna İşveren Konfederasyonu
Başkanı

 

Igor Medvedev

Rosvodokanal Genel Direktör
Başvekili, Rusya Federasyonu

 

Martin Raiser

Dünya Bankası Ukrayna, Belarus ve
Moldova Ülke Direktörü

 

Kamen Zahariev

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) Ukrayna Ülke Direktörü

 

Karl Hepp de Sevelinges

Gide Loyrette Nouel Kiev Ofisi
Yöneticisi ve Şirket Ortağı, Ukrayna

 

 

 

10.45- 11.30   2. OTURUM:
UKRAYNA’DA KAMU-ÖZEL SEKTÖR ALANINDA GELİŞMEKTE OLAN YASAL ÇERÇEVE

 

·       
Kamu tedarik uygulamalarının ve prosedürlerinin
iyileştirilmesi

·       
Kam
u şirketlerinde en iyi şirket yönetim
pratiklerinin uygulanması ve değerlendirmeyle ilgili konular

·       
Özelleştirme ve şeffaflık standartları – geçmişten
çıkarılan dersler ve gelecekten beklentiler

·       
Taahhüde giren taraflar için yasal çerçevenin
geliştirilmesi (imtiyazlar, sözleşmelerin yürürlüğe konulması, iflas ve benzeri
konularda)

           

Oturum Başkanı

 

Oturum Açılış Konuşması

Viktor Panteleenko

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı

 

Nina Solomenko

Kiev Belediyesi Finans Departmanı Hukuk
Başmüşaviri, Ukrayna

 

Johann Sollgruber

Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalar Genel
Direktörlüğü Birim Başkanı, Belçika

 

Gabriele Pasquini

Italya Bakanlar Kurulu Başkanlığı’na bağlı
Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Çalışma Grubu Üyesi

 

Oleg Alyoshin

Vasil Kisil & Partners,
Şirket Ortağı, Ukrayna

 

11.30- 11.50   Kahve arası

 

11.50- 13.15   3.
OTURUM : ALTYAPI FİNANS TEKNİKLERİ VE DİĞER FİNANSMAN KAYNAKLARI

                                  

·       
Kamu-özel sektör ortaklığı projelerini bankalarca muteber
kılmak

·       
Bankalarca sağlanan geleneksel finansman kaynakları ve en
yeni teknikler

·       
Kamu-özel sektör ortaklığı projelerinin finansmanında çok
taraflı ve dolaylı yabancı sermaye yatırımlarının rolü (Avrupa Yatırım Bankası
gibi)

·       
AB finansman kaynaklarından sağlanabilecek faydalar

·       
Girişim sermayesi yatırım yollarının keşfedilmesi

·       
Büyüme ve çevre: Komşu ülkelerde sürdürülebilirliğin
desteklenmesinde, AB, finans sektörü ve KOBİ’lerin rolü

 

 

 

Oturum Başkanı

 

Oturum Açılış Konuşması

Viktor Pynzenyk

Ukrayna Maliye Bakanı

 

Dmytro Leonov

Ukrayna Yatırım İşletmeleri
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Balázs Horváth

IMF Ukrayna Yerleşik Temsilcisi

 

Angelo Dell’Atti

Dünya Bankası Grubu Güneydoğu Avrupa Özel İşletme
Ortaklığı – Uluslararası Finans Ortaklığı Güneydoğu Avrupa Altyapı Danışmanlık
Hizmetleri Genel Müdürü, Bulgaristan

 

Marc Leistner

Avrupa Yatırım Fonu, Lüksemburg

 

Baker & McKenzie’den üst düzey bir temsilci,
Ukrayna

 

13.15-14.30       
Öğle yemeği

 

14.30- 15.30   4. OTURUM:
KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI/ PROJE FİNANSMANI – KAMU ÖZEL- SEKTÖR ORTAKLIĞI
BORÇLANMA PİYASASININ ÖN KOŞULLAR

                                  

·       
Makro-ekonomik istikrara duyulan ihtiyaç

·       
Kamu-özel sektör ortaklıkları anlaşmalarında daha açık
düzenlemelere doğru

·       
Altyapı bonoları alanında iyi işleyen bir yerel sermaye
piyasasının geliştirilmesi

·       
Kamu-özel sektör ortalığı ve belediye bonolarının
çıkarılmasına dair vergi koşullarının analizi

·       
Bir değerlendirme kuruluşunun görüşü

 

 

Oturum Başkanı

Olexander Kireev

Ukrayna Ulusal Bankası Bankacılık Düzenleme ve
Denetim Direktörlüğü Murahhas Üyesi

 

Oturum Açılış Konuşması

Mykola Burmaka

Ukrayna Menkul Kıymetler Piyasası Devlet Komisyonu
Üyesi

 

 

Igor Vlasjuk

Ukrayna Özel Yatırımcılar Derneği
Başkanı

 

Stanislav Dubko

Credit-Rating CEO’su, Ukrayna

 

 

15.30- 16.00   Kahve arası

 

16.00- 17.30   5. OTURUM:
BÖLGESEL YUVARLAK MASA TOPLANTISI: RUSYA, POLONYA, GÜRCİSTAN, ROMANYA, TÜRKİYE,
AZERBAYCAN, BULGARİSTAN

 

·       
Kamu-özel sektör ortaklıkları tüm Orta, Doğu ve Güneydoğu
Avrupa’da büyük ilgi uyandırıyor. Bu oturumda, panelistler bölgesel işbirliği
yoluyla düzenleme standartlarının uyumlaştırılmasını tartışacak.

 

Oturum Başkanı

 

                        Oturum Açılış
Konuşması

 

 

Ciprian Gorita
Romanya Maliye Bakanlığı Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Genel Müdürlüğü Altyapı
İdaresi Danışmanı, Romanya


Yuri Ammosov

Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Kamu-Özel Sektör
Ortaklığı Birimi Başkanı, Rusya Federasyonu


Dobrinka
Krasteva

Bulgaristan Maliye Bakanlığı Stratejik Yatırımlar Departmanı Başkanı,
Bulgaristan

 

17.30                            
Kapanış konuşmaları

18.00               Kokteyl – Tüm
katılımcılara açık

 

 

1 EKİM 2008 – ÇARŞAMBA

 

09.00-09.30    Kayıt ve Hoşgeldiniz
Kahvesi

 

09.30- 10.00  Açılış Konuşması

                       

09.45 –10.45   6.
PANEL : MEVCUT VE GELECEK ALTYAPI PROJELERİNE YATIRIM YAPMAK

·       
Ukrayna ve BDT marketlerindeki fırsatlar

·       
Mevcut projelere dair bilgilerin güncellenmesi

·       
Bu projelere uluslararası proje geliştiricileri ve
uygulayıcıları ne getirebilir?

 

Oturum Başkanı

Viktor Ivchenko,
Ukrayna Devlet Yatırımlar ve Yenileştirmeler Dairesi  Başkanı

Oturum Açılış Konuşması

Yevhen
Chervonenko,

Ukrayna Avrupa Futbol Şampiyonası 2012 Ulusal Hazırlık ve Organizasyon Komitesi
Başkanı

Valentina
Semenyuk-Samsonenko,

Ukrayna Devlet Gayrımenkul Fonu Başkanı

Andrej
Sadovyy,

Lviv Belediye Başkanı, Ukrayna

Jaroslav
Filatov,

Kievvodokanal Yönetim Kurulu Başkanı, Ukrayna

Sergiy
Titenko,

JSC "Kyivenergo" Yönetim Kurulu Başkanı, Ukrayna


Aleksej
Leonov,

Odesvodokanal Direktörü Ukrayna

Ihor
Nikolaiko,

InvestUkraine Direktörü, Ukrayna

 

10.45-11.05    Kahve arası

 

11.05-13.00    7.OTURUM:
KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARINDA EN İYİ UYGUMALAR- SUNUMLAR VE SEKTÖRLERİN EN
İYİ ÖRNEKLERİ

 

·       
Ukrayna’da uygulanabilecek farklı kamu-özel sektör
ortaklık modelleri

·       
Ulaştırma (otoyollar, tüneller, köprüler), konut ve
gayrımenkul altyapısı, enerji, atık yönetimi alanında deneyimlerin paylaşılması

·       
St.Petersburg’dan örnek çalışmalar: Demiryolu, otoyol ve
havaalanı projeleri.

 

 

Oturum Başkanı

 

Oturum Açılış Konuşması

Vadym Gurzhos
Ukrayna Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı

Jurij Dzhus
Ukrayna Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı

Oxana Selska
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Belediyeler ve Çevre Altyapısı Alanında Üst
Düzey Bankacı, İngiltere

Brice Lainé
Egis Project İş Geliştirme Müdürü
, Fransa

Cesar Queiroz
Yol ve Ulaşım Altyapısı Danışmanı, ABD

Wolfram Rehbock,
Arzinger&Partners, Avukat
ve Şirket Ortağı, Ukrayna

Fernando Gama
Evensen Dodge International Kıdemli Başkan Yardımcısı, ABD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pan
Avrupa Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Forumu:

Ukrayna
Altyapı Yatırımı ve Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları                               Finansmanı –
Ukrayna 2008

 

Kiev President
Hotel

30 Eylül -1
Ekim 2008

 

 

Sponsorluk Paketleri

 

 

A) Stand açma – 5.000 Euro
(Ukraynalı şirketlere %20 indirim)

 

Kapsamı

         
Renkli logonuz (küçük ebatta) zirvenin web sitesinde ve
delege dosyalarında yer alır

         
Zirvenin internet sitesinde yer alan logonuz üzerinden
şirkenizin web sitesine link verilir

         
Ana sergi salonunda 3×2 metre ebadında bir standınız yer
alır

         
Standınızda firmanızla ilgili doküman ve promosyon
malzemelerini sergileyebilir ya da dağıtabilirsiniz; bilgisayar destekli
sunumlar yapabilirsiniz. İstek üzerine ekstra bedel karşılığında ADSL, ISDN
hatları bağlanabilir

         
Tüm zirve oturumlarına, sergi alanına, kahve molaları,
kokteyl, yemek ve gece davetine iki kişilik bedelsiz giriş hakkı verilir

 

 

B) Co-sponsorluk – 10.000 Euro
(Ukraynalı şirketlere %20 indirim)

 

Kapsamı

 

         
Renkli logonuz (küçük ebatta) zirvenin web sitesinde ve
delege dosyalarında yer alır

         
Zirvenin internet sitesinde yer alan logonuz üzerinden
şirkenizin web sitesine link verilir

         
Zirvenin iştigal konunuzla ilgili bir oturumunda 10-15
dakikalık bir sunum/konuşma yapabilirsiniz. Panel oturumlarındaki konuşmacılar,
başvuru önceliği ilkesine göre tespit edilecektir. 

         
Tüm zirve oturumlarına, sergi alanına, kahve molaları,
kokteyl, yemek ve gece davetine iki kişilik bedelsiz giriş hakkı verilir

 

 

C) Sponsorluk – 15.000 Euro
(Ukraynalı şirketlere %20 indirim)

 

Kapsamı

 

         
Renkli logonuz (küçük ebatta) zirvenin web sitesinde ve
delege dosyalarında yer alır

         
Zirvenin internet sitesinde yer alan logonuz üzerinden
şirkenizin web sitesine link verilir

         
Ana sergi salonunda 3×2 metre ebadında bir standınız yer
alır

         
Standınızda firmanızla ilgili doküman ve promosyon
malzemelerini sergileyebilir ya da dağıtabilirsiniz; bilgisayar destekli
sunumlar yapabilirsiniz. İstek üzerine ekstra bedel karşılığında ASDL, ISDN
hatları bağlanabilir

         
Zirvenin iştigal konunuzla ilgili bir oturumunda 10-15
dakikalık bir sunum/konuşma yapabilirsiniz. Panel oturumlarındaki konuşmacılar,
başvuru önceliği ilkesine göre tespit edilecektir. 

         
Konuklarınız için, tüm zirve oturumlarına, sergi alanına,
kahve molaları, kokteyl, yemek ve gece davetine 15 kişilik bedelsiz giriş hakkı
verilir

 

D) Ana Sponsorluklar – 30.000
Euro (Ukraynalı şirketlere %20 indirim)

 

Kapsamı

 

         
Renkli logonuz (büyük ebatta) zirvenin web sitesinde ve
delege dosyalarında yer alır

         
Zirvenin internet sitesinde yer alan logonuz üzerinden
şirkenizin web sitesine link verilir

         
Ana sergi salonunda 3×2 metre ebadında bir standınız yer
alır

         
Standınızda firmanızla ilgili doküman ve promosyon
malzemelerini sergileyebilir ya da dağıtabilirsiniz; bilgisayar destekli
sunumlar yapabilirsiniz. İstek üzerine ekstra bedel karşılığında ASDL, ISDN
hatları bağlanabilir

         
İştigal konunuzla ilgili olarak zirvede 10 dakikalık iki
sunum/konuşma ya da 20 dakikalık tek sunum/konuşma yapabilirsiniz. Panel
oturumlarındaki konuşmacılar, başvuru önceliği ilkesine göre tespit
edilecektir. 

         
Konuklarınız için, tüm zirve oturumlarına, sergi alanına,
kahve molaları, kokteyl, yemek ve gece davetine 25 kişilik bedelsiz giriş hakkı

         
Bir yemek öncesi kokteylin resmi ev sahipliği (tüm
yeme-içme-hizmet bedelleri fiyata dahildir)

         
Zirve broşüründe kuruluşunuzun ana sponsor olarak bir
yemek öncesi kokteylin resmi ev sahipliğini yaptığının duyurulması

         
Ev sahipliği yaptığınız yemek öncesi kokteylde promosyon
yapabilme olanağı

         
Delege dosyalarında firmanızın tam sayfa ilanının yer
alması (350 adedinin üzerindeki baskı bedeli tarafınızdan karşılanmak üzere)

 

 

E) Ana Partnerlik  – 40.000 Euro (Ukraynalı şirketlere %20
indirim)

 

Kapsamı

 

         
Renkli logonuz (büyük ebatta) zirvenin web sitesinde ve
delege dosyalarında yer alır

         
Zirvenin internet sitesinde yer alan logonuz üzerinden
şirkenizin web sitesine link verilir

         
Ana sergi salonunda 3×2 metre ebadında bir standınız yer
alır

         
Standınızda firmanızla ilgili doküman ve promosyon
malzemelerini sergileyebilir ya da dağıtabilirsiniz; bilgisayar destekli
sunumlar yapabilirsiniz. İstek üzerine ekstra bedel karşılığında ASDL, ISDN
hatları bağlanabilir

         
İştigal konunuzla ilgili olarak zirvede 10 dakikalık üç
sunum/konuşma ya da 30 dakikalık tek sunum/konuşma yapabilirsiniz. Panel
oturumlarındaki konuşmacılar, başvuru önceliği ilkesine göre tespit
edilecektir. 

         
Konuklarınız için, tüm zirve oturumlarına, sergi alanına,
kahve molaları, kokteyl, yemek ve gece davetine 35 kişilik bedelsiz giriş hakkı

         
Tüm katılımcılara verilecek bir öğle yemeği veya akşam
resepsiyonunun resmi ev sahipliği (tüm yeme-içme-hizmet bedelleri fiyata
dahildir) Ev sahipliği yapılacak yemek ya da resepsiyonun günü, başvuru
önceliği ilkesine göre tespit edilecektir. Yemek veya gece davetinde kendinizin
ya da seçeceğiniz bir konuğunuzun, katılımcılara hitaben bir açılış konuşması
yapma şansı

         
Zirve broşüründe kuruluşunuzun ana partner olarak yemek
ya da resepsiyonun resmi ev sahipliğini yaptığının duyurulması

         
Ev sahipliği yaptığınız yemek öncesi kokteylde promosyon
yapabilme olanağı

         
Delege dosyalarında firmanızın tam sayfa ilanının yer
alması (350 adedinin üzerindeki baskı bedeli tarafınızdan karşılanmak üzere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pan
Avrupa Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Forumu:

Ukrayna
Altyapı Yatırımı ve Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları                               Finansmanı –
Ukrayna 2008

 

Kiev
President Hotel

30 Eylül -1
Ekim 2008

 

Kayıt
Bilgileri

 

Zirve kayıt formu http://www.euroconvention.com/events.php?action=details&event_id=3&sub=reg

internet adresinde
mevcuttur.

 

KATILIM ÜCRETLERI

 

1 katılımcı                                            € 1.999

Aynı kuruluştan 2
katılımcı                    € 2.999

Aynı kuruluştan 3 üç
katılımcı   € 3.559

 

 

 

ÖZEL İNDİRİM

 

Türkiye başta olmak üzere
tüm Güneydoğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, Balkanlar, Kafkasya ve BDT
ülkelerinin yerel, bölgesel ve ulusal hükümet temsilcileri için özel indirim
uygulanmaktadır:

 

1 katılımcı                                            999,00

Aynı organizasyondan 2 katılımcı          1.499,00

Aynı organizasyondan 3 katılımcı          1.799,00

 

Grup indirimi mevcuttur. 4
ve üzeri delege katılımı için lütfen bizimle temasa geçin.

Yukarıdaki ücretlere,
katılımcılara verilecek dokümanlar, yemek ve içecek ücretleri dahildir.
Katılımcılar kendi konaklamalarını sağlamakla yükümlüdür. İstanbul’daki
otellerle ilgili olarak tarafımızdan bilgi alabilirsiniz.

 

Kayıt formunun alınmasını
takiben adresinize bir fatura tarafınıza gönderilecektir. Ödemenin zirve
başlamadan yapılmış olması gerekmektedir.

 

 

SPONSORLUK FIRSATLARI

Zirvede sınırlı sayıda
kuruluş için konuşma/sunum, yemek ve kokteyllere ev sahipliği yapmak ve stand
açmak olanağı mevcuttur. Konuyla ilgili bilgi almak için lütfen temasa geçiniz:

 

Tanguy de Craecker

Tel: +32 2 733 5940 – E-mail:
[email protected]

Vanessa Meys

Tel: +32 2 733 1806 – E-mail: [email protected]

 

Nina Batiashvili
Tel: +32
2 733 5940 E-mail: [email protected]

Claudio Cassuto

Tel: +44 20 7381 9291 – E-mail:
[email protected]

Ayça Atay

Tel: +90 533 356 31 16 E-mail:[email protected]

 

KAYIT İPTALİ

 

Kayıt iptal isteminizi, zirvenin başlangıç
tarihinden 30 gün önce yazılı olarak posta veya faksla tarafımıza iletmeniz
halinde, kayıt ücretinizin en fazla %50’si tarafınıza iade edilecektir. 5 Mayıs
2008 tarihinden sonra kaydını iptal ettiren ya da zirveye katılmayan
katılımcılar, kayıt ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.  

 

KATILIMCI DEĞİŞİKLİĞİ

Zirveye kurumunuzu temsil edecek katılımcının
ismini değiştirmeniz mümkündür. Katılımcı değişikliği isteminizi tarafımıza
önceden haber vermenizi rica ederiz.  

 

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ

 

The European Finance Convention ve BELEVERENT
SPRL’in, öngörülemeyen nedenlerden dolayı zirve programında değişiklik yapma ya
da bazı bölümlerini iptal etme hakkı saklıdır.

 

 

İşbu anlaşma hükümlerinin uygulanmasında ve anlaşmanın konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Belçika yasaları geçerlidir ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde Belçika yasaları yetkilidir.

 

 

NASIL KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ?

 

Zirveye http://www.euroconvention.com/events.php?action=details&event_id=3&sub=reg
adresindeki formu doldurmak ve aşağıdaki banka adresine havale çıkarmak yoluyla
kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Banka adı : KBC Bank

                   Avenue de Tervueren 16BA

                   1040 Brussels- Belgium

 

Hesap sahibi: BELEVERENT
SPRL

EUR Hesap numarası : 437-332992-48

IBAN: BE11 4376 2218 8148

SWIFT: KREDBEBB