SÜRELİ İKAMET İZNİ İLE İLGİLİ KANUN

17 Ağustos 2011 Kapalı Yazar: admin

haber


SÜRELİ İKAMET İZNİ İLE İLGİLİ KANUN

Mülk sahiplerinden registrasyon talebinde bulunan yabancılar için günümüzde noter tasdikli izin belgesi tek başına yeterli iken;
1 Eylül 2011 tarihinden itibaren yabancıların OVİR’de kayıt yaptırması icin bu evrakların isteneceği belirtilmiş. Artık, Ukrayna’da 87 günden fazla kalacakların, aşağıda sıralanan ilave evrakları da edinmeleri gerekmektedir.

· JEK (Kamu hizmetleri Dairesi) mühürlü Kira sözleşmesi;
Bu evrağı, ancak kira gelirini devlete resmen beyan eden ev sahipleri kiracılarına sağlayabilir. Dolayısı ile registrasyon yaptıranların ev sahipleri bundan böyle, resmen gelir vergisi ödemek zorundalar. Bu da hem kiralara hem de registrasyon için adres teminini kısmen pahalılaştıracaktır.
· 3 numaralı Form (ikamet edenlerin listesi);
Bu form, bir ev satılırken temin edilmesi gereken temel evraklardandır. Jek’den baş vuruda bulunup aynı günde almak her zaman kolay olmayabilir. Devlete en ufak bir vergi borcu olan ev sahiplerinin bu evrağı alması mümkün dahi olmaz. Sahte vekaletle ev satma vak’aları nedeniyle ev sahipleri bu evrağı, çok iyi tanımadıkları kiracılara asla vermek istemezler.
· Bütün ikamet edenlerden yabancının dairede ikamet etmesine karşı itiraz olmadığı belgeler.
Bu belge de Jek’den temin edilecek ancak oturma izni verecek mülk sahibinin evinde kayıtlı olan tüm eş, dost, akraba ve hısımın, o evde yaşamasalar bile yaşıyor görünmeleri durumunda tek tek Jek’e gelip imza vermeleri gerekecek. Bilindiği üzere şimdilerde bir çok evde, yaşayan yaşamayan kayıtlı mukim bulunmaktadır. Bunlar genelde ev sahibinin arkadaşları, akrabaları ya da para kazanmak için kayıt yaptırmalarına izin verdiği diğer yabancılar olabilmektedir. Şimdi bu yeni uygulama ile o evde gıyaben veya fiilen kayıtlı olan herkesin, sizinle aynı evde kayıtlı olmaya ve fiilen yaşamaya rıza göstermeleri gerekmektedir.

****************************************

Новости из ОВИРа.
С 1-го сентября 2011 года ужесточается порядок регистрации иностранцев в ОВИРе. При пребывании на территории Украины более 87 дней необходимо будет подать следующий пакет документов на проживание:
· Договор аренды с печатью ЖЭКа;
· Форма 3 (о всех проживающих в этой квартире);
· Заявления от всех прописанных в квартире о том, что они не возражают против проживания иностранца в квартире.
На сегодняшний день достаточно только нотариального заявления от хозяина квартиры!!!
Просьба проверить срок своего пребывания на территории Украины и, в случае необходимости, подать паспорт на оформление регистрации.

 

www.turkhaber.com.ua