İşte Kiev halkının şikayet listesi

29 Haziran 2017 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

Kiev’de yaşayanların en fazla yakındıkları konular neler?

Raiting adlı kamuoyu araştırmaları şirketi Kiev sakinlerinin başlıca şikayet konularını belirledi.

Anket katılımcılarının yüzde 60’ı, konut hizmetlerinin pahalılığının en fazla yakındıkları konu olduğunu söyledi.

Ankete katılan Kievlilerin yüzde 30’una yakını uyuşturucu ve alkol bağımlılığından, yüzde 30’u kaçak yapılardan, yüzde 25’i yolların bozukluğundan, yüzde 20’si sağlık personellerinin kalifiye seviyesinin düşüş oluşundan ve toplu taşımanın pahalılığından, yüzde 18’i toplu taşıma hizmetlerinin kalitesizliğinden, yüzde 17’si araç trafiğinin yoğunluğundan şikayet ettiğini belirtti.

Gençler en çok konut hizmetlerinin pahalılığından, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından, eğitim kurumlarının fiyatlarından, park yerlerinin yetersizliğinden ve çocuk yuvalarında yeterli kontenjan olmamasından yakınıyor.

Yaşlı nüfus arasında ise başlıca şikayet konuları suç oranlarının fazlalığı, sağlık çalışanlarının kalifiye seviyesinin yetersizliği, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesizliği, bozuk kaldırımlar, caddelerde yeterli aydınlatma olmaması ve konutların bakımsızlığı.

 

http://ukraynahayat.com/