İstanbul Üniversitesi, Ukrayna’dan öğrencilerini bekliyor

4 Şubat 2017 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

İstanbul Üniversitesi yabancı ve Türkiye dışında doğup büyümüş Türk kökenliler için yapılan ve Türkiye’de üniversite okumak isteyenlerin mutlaka girmesi gereken İÜYÖS sınavını Ukrayna’da da gerçekleştirecek. Bu sınavı ayrıca Türkiye’deki 110 üniversitenin kabul ettiği biliniyor.

Kiev’de yapılacak sınavın gerçekleştirileceği yer daha sonra açıklanacak.

Daha fazla bilgi almak ve duyuruları takip etmek için sınavın internet sitesine veya aşağıdaki broşürlere bakılabilir.

 

İÜYÖS nedir?

İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Uluslararası Öğrenci Sınavı) – (İÜYÖS), üniversitede öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını İstanbul Üniversitesi (İÜ) yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

 

İÜYÖS’e giriş şartları nelerdir?

Adayların, lise son sınıfta ya da mezun durumunda olanlardan aşağıdaki şartları taşıyanlar başvurabilirler:

-Yabancı uyruklu olanlar,

-Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),

-Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyruklular,

-01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin-lise- son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

-01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

-KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini-lise- tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

QHA