IMF’ten uyarı:”2013 için Daha sıkı bir politika izlenmeli”

17 Temmuz 2012 Kapalı Yazar: tuidnews

2012 Ekonomik Görünüm Raporu’nda “2013 ve ilerisinde yüksek cari açığı azaltmak için daha sıkı bir maliye politikasının uygun olacağı düşünülüyor” deniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2012 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu aşağı yönlü olarak güncelledi. Rapora göre küresel büyümenin bu yıl yüzde 3.5, 2013 yılında da yüzde 3.9 oranında olması bekleniyor.

Diğer yandan IMF, gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarının tahminlerden daha az olmasının beklendiğini, ancak Türkiye, Rusya ve Hindistan’ın daha kararlı mali konsolidasyon politikaları uygulaması gerektiğini bildirdi.

IMF tarafından yayımlanan Fiscal Monitor raporunda, Türkiye ekonomisinde yavaşlama nedeniyle bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının 1.5 puan artmasının beklendiği kaydedildi. Raporda faiz dışı açık tahminlerinde değişiklik olmadığı ifade edilerek, “2013 ve ilerisinde yüksek cari açığı azaltmak için daha sıkı bir maliye politikasının uygun olacağı düşünülüyor” denildi.