IMF’den uyarı: Nüfus giderek yaşlanıyor

14 Haziran 2011 Kapalı Yazar: admin
haberIMF’den uyarı: Nüfus giderek yaşlanıyor

Uluslararası Para Fonu, ülke nüfuslarının yaşlandığı uyarısı yaptı. Yaşlı nüfusu artan Türkiye de, emekliye milli gelirinden yüzde 4 daha fazla pay ayıracak.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yaptığı bir araştırmaya göre 2030’a kadar yaşlı nüfustaki artış oranları ülkelerin gayri safi milli hâsılalarından yüzde 1 kadar ek kaynak gerektirecek. Nüfus artışı hızla yavaşlayan Türkiye ise milli gelirinden yüzde 4 pay ayıracak. IMF’ye göre hem yerel hem küresel ölçekte ek reformların yapılması kaçınılmaz. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun oranı gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla. Ancak 2030 yılında gelişmekte olan ülkelerin de yaşlanacağını öngören IMF uzmanları, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde gayri safi milli hasılaların (GSYİH) ortalama yüzde 1’i düzeyinde ek pay ayırma zorunluluğu hesapladı. 20 yıl sonra Türkiye’de emeklilere yapılması gereken ödemeler GSYİH’nın yüzde 4’üne karşılık gelen bir miktara ulaşacak.

IMF’nin Finance and Development Magazine yayınında, kurum uzmanlarınca hazırlanan yaşlanmanın maliyetini konu alan bir araştırmaya dayalı makaleye göre 1990’dan bu yana G-20 ülkeleri içindeki gelişmiş ülkelerde kamunun emeklilik harcamaları GSYİH’larının 1,25’ine eşit miktarda artış gösterdi. Makalede ‘Kamu emeklilik giderleri 2030 itibarıyla hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde GSYİH’nın ortalama yüzde 1’inden biraz fazla artacak.’ denildi. Artışların GSYİH’lardaki pay itibarıyla en fazla görüleceği ‘yükselen ekonomiler’den Ukrayna yüzde 6’lık pay ile ilk sırada yer aldı. Ukrayna’yı ise yüzde 4 ile Türkiye takip edecek.

Gelişmiş ekonomiler sıralamasında ise Lüksemburg’da GSYİH’nın yüzde 5,5’una karşılık gelen miktarda ek pay ayrılması gerekirken Yunanistan’da emekliler için GSYİH’nın yüzde 5,4’ü oranında finansman gerektirecek. Kıbrıs, Belçika, Finlandiya, Slovenya, Norveç, Hollanda, İzlanda, Yeni Zelanda, İspanya gibi yaşlı nüfusun arttığı ve ’emeklilik reformlarını yapmayan’ ülkelerde de finansman yükü artacak. Yükselen ekonomilerden 2010’da bu alanda görece yüksek harcama yapanlar, gelecek 20 yılda en yüksek gidere sahip olacak. Makaleye göre, Çin ve Hindistan gibi yaşlı nüfus oranı görece yüksek bulunmayan ülkelerde gider artışları daha az şiddetli olacak, fakat emeklilik sistemlerinin nüfusun daha büyük bölümünü kapsar hale gelmesi durumunda buralarda da hızlı gider artışları görülebilecek. Ayrıca gelişmiş ekonomiler şu anda yaşlı nüfus oranında hızlı büyüme deneyimi yaşıyorlar, fakat bu 2030’dan sonra, yükselen ekonomiler daha hızlı adımlarla yaşlanmaya başladıklarında değişecek. Küresel çapta 65 yaşını geçenlerin çalışan nüfusa oranı 2009-2050 yılları arasında ikiye katlanacak.

Ek reformlar yapmak kaçınılmaz görünüyor, ülkelerin nasıl ya da ne zaman reform yapacakları noktasında halihazırdaki ya da gelecekteki emekliler arasında tek sorun ‘adalet’ olmayacak. Tercih, ekonomileri de önemli ölçüde hem küresel hem de ulusal ölçekte etkileyecek. Ayrıca ülkelerin söz konusu reformları tek başlarına mı yoksa diğer ülkelerle bir koordinasyon içinde mi yapacakları, sınır ötesi ve yatırım bağlantıları göz önüne alındığında, makroekonomik performans açısından önemli olacak. Makalede ülkelerin ’emeklilik yaşını yükseltmek, işçilerin primlerini artırmak ve emeklilik maaşını düşürmek’ gibi üç seçeneği bulunduğu belirtildi.