IMF’den Olumsuz Senaryo

18 Aralık 2008 Kapalı Yazar: admin

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sekreteryası’ndan Roman Jukovskiy,
IMF’nin Ukrayna ekonomisinin 2009 yılıa ilişkin tahminlerini yeniden gözden
geçirdiğini ve IMF’nin 2009 yılında Ukrayna garyısafi yurtiçi hasılasında yüzde
5 oranında azalma beklediğini bildirdi. 

IMF Yönetiminin 5 Kasım’da onayladığı Stand-By anlaşmasının
ekindeki veri tablolarında ise, 2009 büyüme rakamı (% -3) olarak verilmiş, ancak
küresel ekonomideki gelişmeler paralelinde bu rakamların revize edilebileceği
belirtilmişti.

 

 

(Korrespondent.net – TUİD)