IMF: Ukrayna İle Görüşmeler Uzuyor. Henüz Anlaşma Sağlanamamış Konular Var

10 Mart 2009 Kapalı Yazar: admin
"Ms. Ceyla Pazarbaşıoğlu başkanlığındaki IMF heyeti, Ukrayna’nın IMF ile yürütmekte olduğu Stand-By düzenlemesinin birinci gözden geçirme görüşmelerini yapmak amacıyla Ukrayna’da bulunuyordu.

 Ms. Pazarbaşıoğlu görüşmelerin gidişi hakkında şu açıklamayı yapmıştır:

 "IMF Destekli programın uygulamaya girişinden bu yana, küresel ekonomik şartlarda belirgin bir kötüye gidiş yaşanmıştır. Ukrayna ekonomisi de bu gidişatın dışında kalamamıştır. Demir çelik ürünlerinin dış talebindeki düşüş ve uluslararası sermaye piyasalarına erişimin keskin bir şekilde zorlaşması ile, ekonomik durum zorluğunu korumaktadır. Ukrayna’nın ekonomik görünümündeki belirsizlik artmakla beraber, ekonominin dinamizmi ve uygulamaya konulan sağlam politikaların tutarlı bir şekilde uygulanması halinde, tedrici bir büyümeye dönüş de mümkün olabilecektir.

  
 Ukrayna hükümeti bu zor duruma gerekenleri yaparak karşılık vermiştir. Yerel para birimi, Ukrayna’nın ihracata yönelik sektörlerini güçlendirecek şekilde, büyük bir ayarlama geçirmiştir. Cari açık daralmaya başlamış, enflasyon da, Hrivna’da yaşanan değer kaybına rağmen, düşmeye devam etmiştir. Bankaların ‘yeniden sermayelendirilmesi’ programının ‘teşhiş süreci’ tamamlanmış olup bu programın etkin şekilde uygulanması bankacılık sistemine duyulan güvenin yeniden kazanılmasına yardımcı olacaktır.

  
 Ekonomide yaşanmakta olan ‘umulandan hızlı küçülme’ ekonomik politikalarda bir yeniden ayarlamayı gerekli kılmaktadır. Özellikle, IMF Heyeti ve yetkililer, programın 2009 yılı için koymuş olduğu ‘denk bütçe’ hedefinde yapılabilecek değişiklikleri, finansman imkanlarını da gözönüne alarak, tartışmışlardır. Devam etmekte olan tartışmalar, uygun maliye, para ve döviz kuru politikalarına ve bankacılık sistemine duyulan güvenin arttırılmasına yönelik olarak alınacak tedbirlere odaklanmaktadır. Bu tartışmalarda önemli ilerlemeler kaydedilmiş fakat birkaç konu halledilmeden kalmıştır.

  
 IMF yetkilileri ile Ukrayna’lı yetkililer arasında, bu konulardaki görüşmeler önümüzdeki haftalarda devam edecek olup, IMF heyetinin, görüşmeleri tamamlamak üzere kısa zamanda geri döneceğini umuyoruz."

Basın açıklamasının orijinal metni için link: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0925.htm