Hükümetten, Merkez Bankası’nın Özerkliğine Yeşil Işık

14 Temmuz 2009 Kapalı Yazar: admin

Bakanlar Kurulu, kabul ettiği kararnameyle, Merkez Bankası üzerindeki denetimini önemli ölçüde azaltıyor. Sözkonusu kararnamede, bütçede yer alan ve Merkez Bankası’nı hazinenin çıkardığı tahvilleri ödemekle yükümlü tutan madde iptal edilirken, bankalara kaynak aktarma düzeninde de değişikliğe gidiliyor. Diğer taraftan hükümet, kendisinin bir temsilcisinin Merkez Bankası’nın toplantılarında hazır bulunmasını şart koşan düzenlemeyi iptal ediyor.

Sözkonusu uygulama, IMF ile imzalanan stand by anlaşmasının hükümlerine paralel olarak yapılıyor. IMF’nin Kiev Daimi Temsilcisi Max Alier, kendileri açısından öncelikli konunun, Merkez Bankası’nın özerkliği olduğunu belirtti.

Bankaların Merkez Bankası tarafından finanse edilme düzenine getirilen en önemli değişiklik, finanse edilecek olan bankaların kapsamının genişletilmesi oldu. Önceleri sadece geçici yönetimin atanmış olduğu bankalar finanse edilirken, bu kararnameyle, Merkez Bankası tarafından gözetmen atanmış olan bankaların da Merkez Bankası tarafından finanse edilmesi öngörülüyor. Merkez Bankası’nın gözetmen olarak atadığı halen üç tane banka bulunuyor: Ukrgazbank, Sotskombank ve Bank Regionalnogo Razvitiya. Bu husus da, IMF’nin talepleri arasında yer alıyordu. Zira, hükümetin sadece batmak üzere olan bankalara kaynak aktarmasına karşılık IMF, yaşamaya elverişli olan ve olmayan bankalar ayrımına giderek yaşamaya elverişli bankalar kategorisine giren bankaların -kendisinin Ukrayna’ya vereceği kredi ile- finanse edilmesini şart koşmaktaydı.

Bakanlar Kurulu, Ukrayna’nın 2009 Yılı Bütçe Kanunu’nun 84. ve 86. maddelerini de iptal eden bir yasa tasarısı üzerinde uzlaşmaya vardı. Sözkonusu maddeler, Merkez Bankası’nı, hazine tahvillerini ödemekle yükümlü tutuyor, 86. madde ise, Merkez Bankası’na, bankaları finanse etme politikasını ve bankalara verilecek kredinin faizini bakanlar kurulu ile danışıklı olarak belirleme ve uygulama zorunluluğunu getiriyordu. Öte yandan, Bölgeler Partisi milletvekili ve Ukrgazbank Onursal  Başkanı Vasiliy Gorbal, sözkonusu maddelerin iptalinin ancak parlamento tarafından yapılabileceğini ve tasarının yasalaşması sürecinde tasarının maddelerine bazı değişikliklerin getirilebileceğini söylüyor.

(Delo.ua – TUİD WEB)