Hükümet, Benzin İhracını Sınırlıyor

22 Temmuz 2008 Kapalı Yazar: admin

Ancak petrol ticareti ile uğraşan çevreler, bu uygulamanın, benzin fiyatlarını ucuzlatmayacağını öne sürüyorlar. Galiç petrol şirketinin genel müdürüne göre, yurtiçinde petrol ürünlerine uygulanan yüksek vergiler, petrolün fiyatının yükselmesinde, petrolün ihraç edilmesine oranla çok daha belirgin bir etkide bulunuyor. Yine bu çevrelere yakın olan siyasetçiler ise, Ukrayna’nın bu uygulamasının Dünya Ticaret Örgütü politikalarına ters düşeceğini savunuyorlar.

)Korrespondentçnet)