Hruşovka’da Oturanlar Evlerinden mi Atılıyor?

5 Temmuz 2008 Kapalı Yazar: admin

Sözkonusu yasa tasarısında, hruşovka tipi apartmanda ikamet eden birisi, apartmanda oturanların yüzde 60’ının aaprtmanın yıkılmasına "evet" demesi durumunda, evinin yıkılmasına karşı olsa bile, binadan zorla çıkartılabilecek. 2006 yılında kabul edilen ve geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasada ise, apartmanın yıkılmasına rıza göstermeyenlerin zorla çıkartılması gibi bir hüküm bulunmuyor.

Toplu Konut Bakanlığı, hruşovkalarda oturan herkesin birden onayını almanın pratikte mümkün olmadığını, bu nedenle, yatırımcıların, eski evlerin yeniden inşasına yatırım yapmak istemediklerini, ancak bu değişiklik sayesinde, bu sorunun aşılacağını savunuyor. Ancak parlamentonun bu tasarıya genel tavrı, olumsuz yönde. Tasarıya karşı çıkanlar, bir apartmanda oturanların, kendi rızaları olmadan evlerinden çıkartılmalarına karşı olduklarını belirtiyorlar.

"Hruşovka" tipi apartmanlar, ünlü Sovyet lideri Nikita Kruşçev (yada Hruşçov) döneminde, 1950’lerin ikinci yarısı ve 1960’ların başlarında inşa edilmişti. O dönemde, 1980’li yıllarda sosyalizmden komünizme geçileceği ve böylelikle bu geçiş tipi apartmanların yerine daha yenilerinin yapılacağı öngörülmekteydi.  Bugün, Kiev’de, "hruşovka" tarzı 6 bin apartmanın olduğu belirtiliyor.

(Kyiw Weekly – TUİD)