Artık Türkiye’de İşten Atılmak Zor!

26 Eylül 2011 Kapalı Yazar: admin

haber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artık Türkiye’de İşten Atılmak Zor!

Danıştay, sözleşmeli memurun mazeret bildirmeden kesintisiz 3 gün veya bir yılda toplam 10 gün işe gelmemesini, işten çıkarılma sebebi sayan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay 12. Dairesi’nin “oy çokluğuyla” verdiği kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların, “mazeretsiz olarak görevi 10 gün kesintisiz olarak terk etmeleri veya bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemeleri halinde işten çıkarıldıkları” hatırlatıldı. Kararda, sözleşmeli memurlar için bu sürenin, “kesintisiz 3 gün veya bir yılda toplam 10 gün olmasını” düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yasadan daha ağır koşullar getirmesi nedeniyle üst hukuk normlarına aykırı olduğu sonucuna varıldığı vurgulandı.

Kararda, söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sözleşmeli memurlara yönelik bir haksızlığın daha önüne geçtiklerini ifade etti.

Söz konusu düzenlemenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna aykırı olduğunu ve sözleşmeli memurun işten çıkarılmasını kolaylaştırdığını savunan Kahveci, “Danıştayın verdiği bu kararla bir ayrımcılık, haksızlık son bulmuş oldu. Biz kamuda tek istihdam modeli olarak kadrolu istihdamı istiyoruz. Fakat ısrarla sözleşmeli alımına devam ediliyor” dedi.

Danıştay’ın verdiği bu kararın, sözleşmeli memurların hakları bakımından, kadrolu çalışanlarla aynı olması gerektiğini net bir biçimde ortaya koyduğunu belirten Kahveci, hükümetin sözleşmeli istihdamdan vazgeçmesini, tüm sözleşmelileri kadroya almasını istedi.

Türk Sağlık-Sen, 31 Aralık 2010’da yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar’da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle Danıştay’a yaptığı başvuruda, “Sözleşmeli memurun kesintisiz 3 gün veya toplamda 10 gün işe gelmemesi durumunda işten çıkarılmasını öngören düzenlemenin” iptal edilmesi istenmişti.

http://m.milliyet.com.tr/NewsDetail.aspx?NewsID=1443217&CategoryIDs=3,11