Her Beş Rustan Biri, Ukrayna’yı Düşman Sayıyor

8 Mayıs 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

Rusya’da yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın beşte birinin, Ukrayna’yı Rusya’ya düşman bir ülke olarak gördüğünü ortaya koydu. Rusya’nın ünlü araştırma kuruluşu VTSOM tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında, ankete katılanların yüzde 25’i Rusya’nın en büyük düşmanının ABD olduğunu, diğer bir yüzde yirmibeşlik kısım ise, Rusya’ya en fazla düşmanlık besleyen ülkenin Gürcistan olduğu görüşünü belirtti. Katılımcıların yüzde 21’i ise, Ukrayna’nın, Rusya’ya en fazla düşmanlık besleyen ülkeler arasındaolduğu görüşünde. Ukraynayı Polonya ve Baltık ülkeleri (özellikle de geçen yıl Sovyet askerlerinin anıt mezarını başkentin ortasından kaldıran ve İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin safında çarpışmış Estonyalı SS’leri ulusal kahraman ilan eden Estonya) takip ediyor.

Diğer taraftan ankete katılanlar, Rusya’nın dostları olarak birinci sırada Çin’i (yüzde 23), ikinci sırada Almanya’yı (yüzde 17) ve üçüncü sırada Belarus’u gösterdiler. Çinlilerin Rusya’yı istila ettiği yönünde Rusya’da bir kısım medyaya egemen olan söylemlere rağmen Çin’i Rusya düşmanı olarak görenlerin sayısının yüzde 3’ü geçememiş olması da, konunun bir başka yönü.

(Podrobnosti.ua)