Haziranda İşsizlik Oranı Değişmedi

17 Eylül 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Türkiye’de Haziran 2007 dönemi itibariyle işsizlik oranı, yüzde 8.8 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yine yüzde 8.8 düzeyinde bulunuyordu.

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibariyle her ay açıkladığı hanehalkı işgücü anketinin, “”Mayıs-Haziran-Temmuz 2007″” dönemini kapsayan “”Haziran 2007″” sonuçlarına göre, bu dönemde işgücüne katılım oranı ise yüzde 49.3 olarak hesaplandı.

 

İşsizlik oranları 2007 Ocak döneminde yüzde 11, şubat döneminde yüzde 11.4, mart yüzde 10.4, nisanda yüzde 9.8 ve mayısta yüzde 8.9 düzeyindeydi.

 

Çalışma çağındaki nüfus 52.5 milyon

 

İşgücü anketine göre, bu yılın haziran döneminde Türkiye’de kurumsal olmayan sivil nüfus, 2006’nın aynı dönemine göre 925 bin kişi artarak 73 milyon 492 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 837 bin kişi artarak 52 milyon 484 bin kişiye çıktı.

 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 72 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 453 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde, istihdam edilenlerin yüzde 28.4’ü tarım, yüzde 19’u sanayi, yüzde 6.3’ü inşaat, yüzde 46.3’ü ise hizmetler sektöründe bulunuyor.

 

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründeki istihdam payının 0.8 puan azaldığı, buna karşılık sanayi ve inşaat sektörlerinin payının 0.2 puan, hizmetler sektörünün payının yüzde 0.4 arttığı görüldü.

 

İşsizlik oranı kırsalda değişmedi

 

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin kişi artarak 2 milyon 285 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 2006’nın aynı dönemine göre değişmedi ve bu yıl haziranda da yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşti.

 

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.1 puanlık azalışla yüzde 11.1’e inerken, kırsal yerlerde değişmedi ve yüzde 5.5 oldu.

 

Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 11.5 olarak gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre yine değişmeyerek yüzde 10.3 olurken, kadınlarda ise 0.1 puanlık artışla yüzde 16.6 olarak hesaplandı.

 

İşsizlerin yüzde 71.5’i erkek

 

Bu dönemdeki işsizlerin 71.5’i erkek nüfustan oluşurken, işsizlerin yüzde 55.1’i lise altı eğitimli durumda bulunuyor. Bunların yüzde 31.9’u bir yıl ve daha uzun süredir iş ararken, işsizler sıklıkla (yüzde 30.8) ‘eş-dost’ vasıtasıyla iş arıyor.

 

İşsizlerin yüzde 80.4’ü (1 milyon 836 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış durumda. Bunların ise yüzde 51.1’i hizmetler, yüzde 24.5’i sanayi, yüzde 16.6’sı inşaat ve yüzde 7.8’i ise tarım sektöründen gelenler.

 

Bu dönemde istihdam edilenlerin ise yüzde 72.8’i erkek nüfustan oluşurken, bunların yüzde 61.4’ü lise altı eğitimli durumda. İstihdam edilenlerin yüzde 57.2’si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27.5’i kendi hesabına ve işveren, yüzde 15.3’ü ücretsiz aile işçisi konumunda. İstihdam edilenlerin yüzde 3’ünün de ek bir işi bulunuyor.

 

Kayıtdışı istihdam azaldı

 

TÜİK’e göre, kayıtdışı istihdam edilenlerin oranı, haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.7 puanlık azalışla yüzde 48.6 olarak gerçekleşti.

 

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründeki kayıtdışılık yüzde 88.2’den yüzde 88.1’e, tarım dışı sektörde kayıtdışılık oranı da yüzde 34.6’dan yüzde 32.8’e geriledi.

 

Haziran döneminde işgücüne katılım oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 49.3 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde 0.1 puanlık artışla yüzde 72.4, kadınlarda ise değişmeyerek yüzde 26.6 olarak ölçüldü.

 

Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 46, kırsal yerlerde ise 0.3 puanlık azalışla yüzde 55.1 oldu.

 

İşgücüne katılımda yüksek öğrenimliler önde

 

Toplam işgücünün yüzde 18.3’ünü 15-24 yaş grubundakiler oluştururken, lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı yüzde 48.2, yükseköğretim mezunlarında bu oran yüzde 78.1 olarak hesaplandı.

 

Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 71.9 iken, kadınlarda sadece 23.7 oranında bulunuyor. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 74.4, kadınlarda yüzde 32 oldu.

 

Yüksek öğretim mezunlarında, erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 83.8, kadınlarda yüzde 69.4 olarak ölçüldü.

 

İşgücü dışında olanlar

 

Haziran 2007 döneminde işgücü dışında olanların yüzde 37’si daha önce bir işte çalışırken, bunların yüzde 34.1’i tarım, yüzde 24.4’ü sanayi, yüzde 5.4’ü inşaat ve yüzde 36.1’i ise hizmetler sektöründe çalıştı.

 

Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde işgücü dışında olanların (9 milyon 851 bin kişi) yüzde 31.8’i emeklilik, yüzde 6’sı mevsim gereği, yüzde 18.6’sı sağlık nedeniyle, yüzde 10.4’ü evlilik, yüzde 5.1’i işten çıkartılma/iş yerinin kapanması, yüzde 5.3’ü işinden memnun olmama ve yüzde 22.8’i diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı.

 

İşgücü hareketleri

 

Bu yılın haziran döneminde 1 milyon 495 bin kişi, işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olarak kayıtlara geçerken, bunların toplam istihdam içindeki oranı yüzde 6.3 oldu.

 

İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 32.8’i 25-34 yaş grubunda. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 23’ü sanayi, yüzde 39.7’si hizmetler, yüzde 20.7’si inşaat sektöründe, yüzde 16.6’sı ise tarım sektöründe. Mevcut işsizlerin yüzde 13.9’unu da (317 bin kişi), bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

CNN TURK