Grivna’nın Değer Kaybı Ukrayna’da 2015 Yılı Rekoltesinin Düşmesine, Fiyatların Artmasına Sebep Olacak, Ali Bulut

5 Mart 2015 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

hasat

Ukrayna’nın iç ve dış ticaretinde en önemli gelir kaynağı olan tarım sektöründe bu yıl düşük rekolte beklenirken tahıl ürünleri fiyatlarınında artması bekleniyor.

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krize bağlı olarak sektörde finansman sıkıntısı, ekili arazilerin miktarındaki düşüş, yetersiz gübre tedariği, mekanizasyon yatırımındaki azalma gibi sebeplere bağlı olarak rekoltenin 35-40 milyon ton civarında olacağı tahmin ediliyor. 2013-14 sezonunda rekoltenin 63,5 milyon ton olduğu dikkate alınırsa tahmin edilen bu rekoltenin ne kadar düşük olduğu net ortaya çıkmaktadır.

Para birimi Grivna’nın hızlı devalüasyonu mazot, yağ, gübre, tohum, bitki koruma, tarım makineleri, yedek parça gibi sektörün önemli ithal girdi fiyatlarını ortalama %300’ler mertebesinde arttırdı. Her ne kadar mahsülün fiyatı yurtdışı piyasalara paralel hareket ediyor olmasına rağmen geneli itibariyle tarımın döviz ile finanse edilen bir sektör olmaması ve bunun yanında artan ithal girdi maliyetleri tarım işletmelerinin 2015 yılında finansman sıkıntısı çekeceklerini gösteriyor. İşletmeler ancak etkili ve verimli tarım yapabilecekleri arazi miktarını işlemeye mecbur kalacaklar ve ülke genelinde ekili arazi miktarı düşecektir.

Düşük rekolteye bağlı olarak oluşacak yüksek tahıl fiyatları sebebi ile yem sektöründe hammadde temininde de sıkıntı yaşanabilir ve et, süt, yumurta fiyatlarına paralel olarak enflasyonda artabilir.

2014 yılında gerçekleşen 63,5 milyon ton rekolteye Kırım’ın dahil olmamasına rağmen Donetsk ve Lugansk dahildi. İçinde bulunduğumuz yeni sezonda ise muhtemelen bu bölgelerde bu yıl etkili tarım yapılamayacak ve çıkacak mahsülde yine mutemelen Ukrayna iç piyasasına giriş yapamayacak. Bu durumun ülkedeki rekolteyi önemli derecede olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Karadeniz havzasının ve Dünya’nın en önemli tahıl ve yağlı tohumlar üreticilerinden biri olan Ukrayna’daki bu durum Türkiye ve komşu ülkelerdeki piyasalarıda muhakkak ki etkileyecektir.

http://www.bulutali.com